Tin tức

Lịch thi chính thức của Đại lý Thuế tháng 9 năm 2018
[ CPA 2018 ] Hướng dẫn đăng kí nộp hồ sơ trực tuyến chứng chỉ hành nghề kế toán 2018
Thông báo về lịch nhận hồ sơ và lịch thi dự kiến chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán 2018
Lịch thi của Đại lý Thuế đợt II năm 2018 ( dự kiến )
THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHƯƠNG THỨC HỖ TRỢ NGHIỆP VỤ TRÊN GONNA PASS
Hạch toán truy thu phạt thuế bị ấn định
Chính sách thuế GTGT áp dụng với các TH hàng hóa xuất khẩu nhưng thiếu điều kiện để hưởng thuế suất 0%?
THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG GONNA PASS
THÔNG BÁO BẢO TRÌ TRÊN GONNAPASS
Chính sách thuế với hàng mẫu có thu tiền xuất đi nước ngoài nhưng không làm thủ tục hải quan