Cơ quan Thuế thuê Luật sư cho các vụ án

Ngày đăng : 06/11/2020 04:21 PM

Chia sẻ lên :

Theo Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, trường hợp người nộp thuế thấy chưa thỏa đáng với các quyết định xử phạt và hành vi vi phạm thì có quyền kiện cơ quan thuế theo quy đinh của pháp luật. Thực tế theo thông tin báo chí, nhiều vụ kiện bản thân cơ quan thuế đã bị xử lý thua kiện trước tòa án. Vậy, trước pháp luật, cơ quan Thuế có quyền thuê ngoài dịch vụ tư vấn để bảo vệ quan điểm của minh không?

Ý kiến của Gonnapass:

Câu trả lời là có, theo hướng dẫn tại công văn số 3927/TCT-PC đã kết luận khi tham gia tố tụng, Cục Thuế có thể thuê luật sư làm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, của cơ quan thuế

Trích dẫn Luật

– Điểm c Khoản 2 Điều 5 Quyết định 13/2016/QĐ-TTg thực hiện cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016- 2020:

“Điều 5. Sử dụng kinh phí bảo đảm hoạt động

…c) Chi hoạt động thường xuyên:…Chi các khoản dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin truyền thông, liên lạc, hội nghị, công tác phí, thuê mướn (bao gôm cả thuê tố chức, đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan thuế, hải quan)…”

Trích dẫn công văn 3927/TCT-PC

English version

One of the 14 rights of taxpayers is to complain and sue to protect their legitimate rights and interests. So in the situation of being sued by the taxpayer, does the tax office have the right to hire a lawyer to defend his argument?

The answer is yes, according to the guidance in the official dispatch No. 3927 / TCT-PC, when participating in the proceedings, the Tax Department can hire a lawyer to act as defense of legitimate rights and interests or use private services and legal consultation to protect the legitimate rights and interests of the State and tax authorities.

Per Point c, Clause 2, Article 5 of Decision 13/2016 / QD-TTg implementing the financial management mechanism and payroll for the General Department of Taxation and the General Department of Customs in the period 2016-2020:

“Article 5. Use of funding for operational security

… c) Expenses for regular activities: … Expenses for public services, office supplies, communications, communications, conferences, business trips, hiring (including hiring of organizations and units provide services for the professional work of tax authorities, customs)… “

[collapse]

Biên soạn:  Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Ý kiến bình luận