CPA – Môn kế toán – Buổi 6 – Kế toán doanh thu

Ngày đăng : 15/09/2020 11:41 PM

Chia sẻ lên :

Tuần thứ 6:

 1. Các tài khoản 5xx – 8xx và lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 2. Nguyên tắc, điều kiện ghi nhận doanh thu theo VAS 14
 3. Trình bày nội dung doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng theo VAS 15 và TK 337
 4. Trình bày nội dung, nguyên tắc và phương pháp kế toán các khoản giảm trừ doanh thu gồm: chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán và hàng bán bị trả lại?

Phần 1: 

Phân biệt việc ghi nhận và trình bày trên báo cáo tài chính đối với các giao dịch

 1. Ghi nhận doanh thu, chi phí của hợp đồng xây dựng trong trường hợp thanh toán theo tiến độ kế hoạch và theo giá trị khối lượng thực hiện?
 2. Nguyên tắc ghi nhận khoản chiết khấu thanh toán do bên bán hàng và bên mua hàng ghi nhận trên BCTC?
 3. Nguyên tắc ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu mà bên bán hàng và bên mua hàng ghi nhận trên BCTC?
 4. Nguyên tắc ghi nhận trong trường hợp doanh nghiệp dùng sản phẩm hàng hoá để khuyên mại trong trường hợp khuyến mại có kèm theo điều kiện mua hàng và không kèm theo điều kiện mua hàng?
 5. Giao dịch trao đổi hàng hoá tương tự và không tương tự?
 6. Giao dịch dùng sản phẩm hàng hoá góp vốn vào công ty liên kết và dùng sản phẩm hàng hoá thanh toán cho giao dịch mua cổ phiếu đầu tư vào công ty liên kết?
 7. Giá trị số hàng mà doanh nghiệp khuyến mãi cho khách hàng, không kèm theo giao dịch bán hàng với giá trị số hàng mà nhà cung cấp khuyến mại doanh nghiệp không phải trả lại

Phần 2: Nguyên tắc ghi nhận doanh thu – CPA 2016

CPA 2012

 

 

Phần 3: Lập báo cáo kết quả kinh doanh

CPA 2015

 

 

_____

Tham gia nhóm Zalo hỗ trợ miễn phí của Gonnapass

 1. Nhóm Zalo môn Kế toán: https://zalo.me/g/nuzkln765
 2. Nhóm Zalo môn Thuế: https://zalo.me/g/kknmei061
 3. Nhóm Zalo môn Tài chính: https://zalo.me/g/zomich050
 4. Nhóm Zalo môn Luật: https://zalo.me/g/bizkmc297
 5. Nhóm Zalo môn Kiểm toán: https://zalo.me/g/vbqlgg643
 6. Nhóm Zalo môn Phân tích: https://zalo.me/g/pacepx682
 7. Nhóm Zalo môn Tiếng Anh: https://zalo.me/g/ytuhjx200

Học thử – Thi thử miễn phí CPA trên Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Ý kiến bình luận