Không kiểm tra nghĩa vụ thuế theo Kiểm toán nhà nước

Ngày đăng : 11/05/2020 05:30 PM

Ngày 24/4/2020, kiểm toán Nhà nước ban hành công văn số 454/KTNN-TH gửi các đơn vị trực thuộc, UBND – HĐND các tỉnh – TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan thuế về nội dung tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch năm 2020 từ ngày 4/5 nhưng không thực hiện đối chiếu thuế khi kiểm toán tại doanh nghiệp năm 2020.

Công văn nêu rõ về ảnh hưởng tiêu cực của COVID-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nên để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có thời gian tập trung khắc phục khó khăn và ổn định sản xuất kinh doanh, Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu các Đoàn kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các Đoàn kiểm toán đã triển khai nhưng chưa thực hiện đối chiếu thuế) không thực hiện đối chiếu việc thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách Nhà nước của các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặc biệt nếu phát hiện doanh nghiệp có dấu hiệu sai phạm, gian lận thuế nghiêm trọng, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán báo cáo Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước phụ trách xem xét, quyết định việc thực hiện đối chiếu thuế.

Từ ngày 4/5, các đơn vị tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc kế hoạch năm 2020 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng, theo Công điện số 382/CĐ-KTNN ngày 31/3/2020). Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo kế hoạch kiểm toán được duyệt.

[spoiler title=’English version’ style=’default’ collapse_link=’true’]

On April 24, 2020, the State Auditor issued Official Letter No. 454 / KTNN-TH on the content of continued implementation for audit planned in 2020 from 4/5 but not make tax reconciliation.

The Official Letter clarifies the negative impact of COVID-19 on production and business activities of enterprises, so that enterprises can have time to concentrate on overcoming difficulties and stabilizing production and business. The State Auditor General requires auditing teams under the Audit Plan 2020 (including audits that have been implemented but have not performed tax reconciliation) and do not reconcile the performance of tax obligations with State budget of the businesses.

However, in special cases, if detecting signs of serious tax frauds or frauds, the heads of units that preside over the audit report shall report to the leaders of the State Audit Department in charge of considering and deciding on perform tax reconciliation.

From 4/5, the units continue to conduct audits as scheduled. The heads of the units in charge of the audit shall notify the implementation plan of each audit to the audited units for coordinated implementation according to the approved audit plan.

[/spoiler]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Ý kiến bình luận