giám đốc tài chính

[ Lương 1500 – 2000$ ] – Kế toán trưởng kiêm CFO – Vendor của Vinfast