Kế toán trưởng

[ Lương 1500 – 2000$ ] – Kế toán trưởng kiêm CFO – Vendor của Vinfast
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Có phải tất cả các công ty đều bắt buộc phải có kế toán trưởng không?