khoản nhận đặt cọc

Phân biệt khoản nhận đặt cọc, người mua trả tiền trước và doanh thu chưa thực hiện