Thanh toán bằng tiền mặt sau đó chuyển khoản lại không được khấu trừ thuế

Ngày đăng : 25/06/2020 07:40 PM

Chia sẻ lên :

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Hiện nay ở Việt Nam, thuế GTGT được thu theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ, trong đó, phần lớn các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT.

Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT là có chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt đối với hóa đơn có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Vậy câu hỏi đặt ra, trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán cho hóa đơn đó bằng tiền mặt nhưng sau đó nhận lại tiền từ nhà cung cấp và chuyển khoản lại thì có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt không?

Hiện nay có 02 quan điểm như dưới đây

1, Không được khấu trừ GTGT.

Ngày 31 tháng 03 năm 2020, Tổng cục thuế có công văn số 1366/TCT-KK hướng dẫn cụ thể với trường hợp thanh toán tiền mặt sau đó chuyển khoản lại cho nhà cung cấp thì không được khấu trừ GTGT:

2, Được khấu trừ thuế GTGT.

Theo công văn số 4785 /TCT-KK ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Tổng cục thuế, hướng dẫn cho phép doanh nghiệp được tự điều chỉnh để có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

Như vậy, do không có quy định trong văn bản pháp lý, việc chấp nhận “thanh toán lại” bằng chuyển khoản là phương thức thanh toán không dùng tiền mặt hợp lệ còn chưa rõ ràng. Tuy nhiên, do công văn 4785/TCT-KK chỉ hướng dẫn Cục thuế TP. Đồng Nai xem xét chấp thuận cho phép được khấu trừ thuế GTGT và trong các thông tư không quy định trường hợp chuyển khoản lại cho nhà cung cấp thì đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT. Vì vậy, để tránh rủi ro không được khấu trừ thuế GTGT doanh nghiệp chú ý thanh toán không dung tiền mặt đối với các hóa đơn có tổng giá trị trên 20 triệu đồng.

Tóm tắt thêm về các trường hơp thanh toán không dung tiền mặt bao gồm:

Căn cứ pháp lý

  • Điều 15 của TT219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT.
  • Khoản 6 Điều 3 của TT119/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điều 15 TT 219/2013/TT-BTC
  • Điều 10 TT151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm c, khoản 3 Điều 15 TT219/2013/TT-BTC.
  • Thông tư số 173/2016/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 15 TT 219/2013/TT-BTC.

Tham khảo video tại:

 

English version

VAT is a tax calculated on the added value of goods or services arising in the process from production, circulation to consumption. One of the conditions for VAT deduction is to have a voucher of non-cash payment for invoices with a total value of VND 20 million or more. In fact, there are many businesses that make payments in cash and then pay by bank transfer for the purpose of having a non-cash payment document. So in this case, how will tax be handled?

 

6.1. Do not deduct VAT.

Recently, on March 31, 2020, the General Department of Taxation issued Official Letter No. 1366 / TCT-KK detailing the case of cash payment and then transfer it back to suppliers.

 

6.2. VAT deductible.

According to Official Letter No. 4785 / TCT-KK dated November 12, 2015 of the General Department of Taxation, the guidelines allow enterprises to adjust by themselves to have bank transfer vouchers that meet the conditions of VAT deduction:

However, from Manabox’s point of view, because Official Letter 4785 / TCT-KK only instructs City Tax Department. Dong Nai considers allowing VAT deduction and in the circulars does not stipulate the case of transfer to suppliers is eligible for VAT deduction. Therefore, to avoid the risk of not deducting VAT, enterprises should pay attention to non-cash payment for invoices with a total value of over VND 20 million.

Non-cash payment cases include:

[collapse]

 

Biên soạn: Phạm Thị Toán – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận