Ôn thi Thuế CPA_ Bài tập thuế thu nhập cá nhân

Ngày đăng : 01/12/2020 10:36 AM

Chia sẻ lên :

Trong quá trình ôn thi Thuế CPA thì Thuế TNCN là dạng bài tập không quá khó để đạt được điểm tối đa, bài tập này thường ra các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công và các khoản thu nhập khác vì vậy sẽ trình bày theo thứ tự như sau:

 

1, Thu nhập từ tiền lương tiền công: Có 2 dạng: tính thuế TNCN cho thu nhập net và thuế TNCN cho thu nhập gross.

– Xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, một số khoản thường gặp được tóm tắt theo bảng dưới đây:

– Xác định các khoản giảm trừ

– Tính thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần

 

2, Thu nhập khác: bản quyền, quà tặng, chuyển nhượng….: xác định thu nhập chịu thuế và thuế suất toàn phần tương ứng.

 

Cùng ôn luyện qua các bài tập sau:

 

Bài 1: Bà Hoa mang quốc tịch Việt Nam. Hãy tính thuế TNCN từ tiền lương tiền công và thu nhập từ quà tặng của bà Hoa trong năm tính thuế 2017 với các thông tin được cho dưới đây. Biết rằng các khoản phát sinh theo tháng được nhận đều đặn các tháng, trừ trường hợp có đề cập khác. Thu nhập từ tiền lương, tiền công của bà Hoa là thu nhập chưa bao gồm thuế TNCN.
1. Tổng thu nhập từ tiền lương theo hợp đồng lao động trước khi trừ bảo hiểm bắt buộc: 214 triệu, trong đó bao gồm 10 triệu là phần lương được trả tăng thêm do làm thêm giờ.
2. Công ty đóng góp thay bà Hoa vào quỹ hưu trí Bảo Việt với số tiền hàng tháng là 1.200.000 đồng
3. Tiền thưởng theo đánh giá thành tích công việc là 36 triệu
4. Ngoài khoản thu nhập trên, công ty còn thuê nhà cho bà Hoa ở với số tiền 2,6 triệu/ tháng.
5. Bà Hoa ở cùng với mẹ năm nay 65 tuổi có lương hưu 2,5 triệu/ tháng.
6. Bảo hiểm bắt buộc công ty khấu trừ trước khi trả lương cho bà Hoa là 1.650.000/ tháng
7. Được nhận thừa kế từ ông nội một mảnh đất 150m2 ở Long Biên, bà Hoa đã hoàn tất thủ tục
đăng ký và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong tháng 9/2017.
Yêu cầu: Xác định các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, thu nhập tính thuế, các khoản
giảm trừ và thuế thu nhập cá nhân năm 2017 của bà Hoa.
Biết rằng:
Giá đất theo bảng giá của UBND thành phố Hà Nội áp dụng tại thời điểm bà được thừa kế: 2triệu
đồng/m2.

Bài 2: Ông A là cá nhân cư trú tại Việt Nam. Trong năm 2019, ông A có phát sinh các khoản thu nhập sau:
1. Thu nhập theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn ký với Công ty X:
– Tiền lương: 33 triệu đồng/tháng.
– Phụ cấp chức vụ: 3 triệu đồng/tháng.
– Công ty X trả tiền thuê nhà tại thành phố H cho ông A: 6,5 triệu đồng/tháng.
– Phụ cấp điện thoại: 400.000 đồng/tháng (mức phụ cấp theo quy chế tài chính của đơn vị).
– Tổng các khoản tiền thưởng dịp lễ, tết trong năm: 54 triệu đồng.
– Ông A nộp tiền bảo hiểm bắt buộc: 2,2 triệu đồng/tháng.
– Công ty X đã khấu trừ thuế TNCN của ông A: 44,04 triệu đồng.
2. Các khoản thu nhập khác:
– Tháng 3/2019, ông A ký hợp đồng làm đại lý trực tiếp với công ty xổ số kiến thiết. Tiền hoa hồng đại lý nhận được trong năm 2019: 150 triệu đồng.
– Tháng 6/2019, nhận lãi từ khoản tiền gửi tiết kiệm 500 triệu đồng, lãi suất 6%/năm tại Ngân hàng cổ phần ngoại thương Việt Nam.
– Ông nhận thừa kế theo quy định từ người bác ruột một thửa đất ở 55m2 tại thành phố Hà Nội với giá đất hiện tại là 19 triệu đồng/m2 (đã làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng tài sản vào tháng 8/2019, chi phí làm thủ tục nhận thừa kế: 3 triệu đồng).
Yêu cầu:
Anh/Chị hãy xác định thu nhập chịu thuế; thu nhập miễn thuế (nếu có); thu nhập tính thuế, số thuế TNCN phải nộp năm 2019 của ông A?

Ý kiến bình luận