Thuế tại Hàn Quốc – Taxes in Korea – 한국의 세금

7893

Hàn Quốc là một trong những quốc gia đi đầu về ngành giải trí, thời trang… Vậy chính sách thuế ở Hàn Quốc có một số điểm thú vị như thế nào?

@tuvanthue Hoàn thuế ở Hàn Quốc bằng máy #hoanthue #hanquoc #korea #ketoan #koreatrip #taxrefund #ketoanthue ♬ nhạc nền – Kế toán

Thuế ở Hàn Quốc bao gồm thuế quốc giathuế địa phương:

  • Thuế quốc gia: Gồm Thuế nội địa, thuế hải quan và ba loại thuế đặc thù
  • Thuế địa phương bao gồm thuế tỉnh, thành phố & quận

Một số điểm chính về thuế nội địa

  • Thuế thu nhập cá nhân; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thừa kế; Thuế quà tặng; Thuế nắm giữ bất động sản; Thuế giá trị gia tăng; Thuế tiêu dùng cá nhân; Thuế rượu; Thuế trước bạ; Thuế giao dịch chứng khoán
  • Thuế hải quan
  • Thuế đặc thù gồm: Thuế Giao thông vận tải · Năng lượng · Thuế môi trường; Thuế giáo dục và Thuế đặc biệt cho phát triển nông thôn

Thuế suất thuế TNDN cao nhất tại Hàn Quốc là 25%. Tuy nhiên, cơ sở tính thuế được chia theo biểu từng phần

Về thuế thu nhập cá nhân: Thuế TNCN tại Hàn Quốc cũng thu theo biểu thuế lũy tiến từng phần với thuế suất cao nhất là 45%

Ngoài ra, nước này còn thu thuế cư trú địa phương thêm vào, thuế suất cao nhất là 4,5%

Tỷ lệ thuế GTGT (Goods and Services Tax) tại Hàn Quốc là 10%

English Version

Taxes in Korea include national taxes and local taxes:

  • > National tax: Including domestic tax, customs tax and three specific taxes
  • > Local taxes include provincial, city & county taxes

Some key points about domestic tax

  • > The highest corporate income tax rate in Korea is 25%. However, the tax base is divided according to the partial schedule
  • > Personal income tax in Korea is also collected according to the partial progressive tax schedule with the highest tax rate of 45%. In addition, the country also collects an additional local residence tax, the highest tax rate is 4.5%.
  • > The VAT (Goods and Services Tax) rate in Korea is 10%

[collapse]
영문판

한국의 세금에는 국세와 지방세가 포함됩니다.

> 국세 : 내국세, 관세, 3가지 특정세 포함
> 지방세에는 지방세, 시세, 카운티세가 포함됩니다.
국내 세금에 관한 몇 가지 주요 사항

> 한국의 법인세 최고세율은 25%입니다. 다만, 부분일정에 따라 과세표준이 분할됩니다.
> 한국의 개인소득세도 최고세율 45%의 부분누진세제도에 따라 징수됩니다. 또한 국가는 지방 주민세를 추가로 징수하며 최고 세율은 4.5%입니다.
> 한국의 VAT(상품용역세) 세율은 10%입니다.

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Manager

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page