[CẬP NHẬP] LỊCH HỌC CHI TIẾT – KHOÁ HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2018 KỲ THI THÁNG 9/2018 TẠI HÀ NỘI

Ngày đăng : 28/05/2018 07:38 PM

Gonna Pass xin trân trọng thông báo cập nhập và điều chỉnh lịch học chi tiết của khoá ôn thi Đại lý Thuế 2018 ( kỳ thi tháng 9/2018 )

Thông tin chi tiết như sau:

 

👉ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC  : https://goo.gl/forms/qSjPDMsZIFqLN2Gd2

 

👩‍🎓NGƯỜI HƯỚNG DẪN:

Nguyễn Thị Loan – CMA Úc, CPTA, CPA US – (Com.)
Giảng viên môn Thuế F6 ( ACCA) từ năm 2013 đến nay.

Nguyễn Việt Anh – MBA, CPT, CPA Viet Nam -(Com)
THỦ KHOA ĐẠI LÝ THUẾ NĂM 2016

 

📚THÔNG TIN CHI TIẾT KHOÁ HỌC

Môn Pháp luật thuế

+ Địa điểm học: Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D, số 3 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
+ Số lượng học viên / lớp: Tối đa 15 người để đảm bảo chất lượng học tập

+Học phí môn PHÁP LUẬT VỀ THUẾ : ̶4̶̶.0̶̶0̶̶0̶̶.0̶̶0̶̶0̶  3.500.000 VND

 

No. Ngày Thời gian Khóa học
Chuyên đề Nội dung
1 16/06/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Tổng quan 1. Ôn tập lý thuyết:
Tổng quan về môn pháp luật về thuế trong chứng chỉ đại lý thuế
Thuế là gì?
Tổng quan về hệ thống thuế Việt Nam
2 17/06/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Tổng quan 2. Luyện tập câu hỏi
3 23/06/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế GTGT 1. Ôn tập lý thuyết
Thuế GTGT là gì?
Đối tượng chịu thuế GTGT
Phương pháp và cơ sở tính thuế GTGT
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
4 24/06/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Thuế GTGT 1. Ôn tập lý thuyết (tiếp)
Khấu trừ thuế GTGT
Hoàn thuế GTGT
Hoá đơn GTGT, thủ tục kê khai và điều chỉnh tờ khai
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
5 24/06/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế GTGT Luyện tập câu hỏi và chữa bài tập (tiếp)
6 30/06/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Thuế TNCN 1. Ôn tập lý thuyết:
Thuế TNCN là gì?
Cá nhân cư trú vs Cá nhân không cư trú
Thu nhập chịu thuế TNCN?
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
7 30/06/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế TNCN 1. Ôn tập lý thuyết (tiếp)
Các khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN
Thuế TNCN đối với các khoản thu nhập đặc biệt
Kê khai và quyết toán thuế TNCN
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
8 01/07/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Thuế TNCN Luyện tập câu hỏi và chữa bài tập (tiếp)
9 07/07/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Thuế TNDN 1. Ôn tập lý thuyết
Thuế TNDN là gì?
Xác định doanh thu tính thuế
Nguyên tắc xác định chi phí được trừ
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
10 07/07/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế TNDN 1. Ôn tập lý thuyết (tiếp)
Nguyên tắc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí nguyên vật liệu
Nguyên tắc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí khấu hao TSCĐ
Nguyên tắc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí tiền lương, tiền công
Nguyên tắc xác định chi phí hợp lý đối với chi phí hoạt động và chi phí khác
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
11 08/07/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Thuế TNDN 1. Ôn tập lý thuyết (tiếp)
– Xác định thu nhập khác
– Chuyển lỗ
– Ưu đãi thuế TNDN
2. Luyện tập câu hỏi và bài tập
12 08/07/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế TNDN 1. Luyện tập câu hỏi và bài tập (tiếp)
13 14/07/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Thuế TTĐB 2. Ôn tập lý thuyết
Thuế TTĐB là gì?
Đối tượng chịu thuế TTĐB
Phương pháp và cơ sở tính thuế TTĐB
Thuế TTĐB khâu nhập khẩu
Khấu trừ thuế TTĐB
Tính và kê khai thuế TTĐB
3. Luyện tập câu hỏi và bài tập
14 22/07/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Tổng hợp Làm bài thi thử
15 22/07/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Tổng hợp Chữa bài thi thử và giải đáp thắc mắc

 

Môn Kế toán

+ Địa điểm học: Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D, số 3 Duy Tân, P.Dịch Vọng Hậu, Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội
+ Số lượng học viên / lớp: Tối đa 15 người để đảm bảo chất lượng học tập

+Học phí môn KẾ TOÁN : ̶2̶̶.̶̶50̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶  2.000.000 vnđ

KHOÁ ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ – KẾ TOÁN
No. Ngày Thời gian Khóa học
Chuyên đề Nội dung
1 28/07/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Tổng quan ü Nội dung cơ bản của luật kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán hiện hành
ü Tổ chức công tác kế toán, các hình thức tổ chức kế toán và tổ chức bộ máy kế toán
ü Bản chất, vai trò, đối tượng, nhiệm vụ của kế toán tài chính
ü Nguyên lý kế toán và các yếu tố cơ bản của báo cáo tài chính
2 28/07/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Kế toán tiền và hàng tồn kho ü Kế toán tiền và ngoại tệ
ü Kế toán hàng tồn kho
3 11/08/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Kế toán tài sản cố định
Kế toán các khoản đầu tư
ü Kế toán tài sản cố định, thuê tài chính và bất động sản đầu tư
ü Kế toán các khoản đầu tư
4 11/08/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Kế toán tài sản cố định
Kế toán các khoản đầu tư
ü Kế toán nợ phải trả và trái phiếu phát hành
ü Kế toán vốn chủ sở hữu
5 18/08/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Kế toán nợ phải trả, nợ thuê và vốn chủ sở hữu ü Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành (Kết hợp với kế toán quản trị)
ü Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả
ü Kế toán dự phòng
6 18/08/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Kế toán KQKD và kế toán quản trị ü Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành (Kết hợp với kế toán quản trị)
ü Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả
ü Kế toán dự phòng
7 25/08/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Kế toán KQKD và kế toán quản trị ü Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành (Kết hợp với kế toán quản trị)
ü Kế toán bán hàng và xác đinh kết quả
ü Kế toán dự phòng
8 25/08/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Báo cáo tài chính và điều chỉnh báo cáo ü Lập, đọc và phân tích Báo cáo tài chính
ü Điều chỉnh Báo cáo tài chính
9 01/09/2018 3 Hours
8h30 – 11h30
Kế toán thuế ü Kế toán thuế GTGT
ü Kế toán thuế TNDN
ü Kế toán các khoản thuế khác
ü Phân biệt Báo cáo tài chính và Báo cáo quyết toán thuế
10 01/09/2018 3 Hours
13h30 – 16h30
Ôn tập
11 02/09/2018 ( dự kiến ) THI THỬ – GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Tham khảo lịch thông qua calender như sau:

Thanh toán:

– Thanh toán trực tiếp tại Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, Hà nội

– Chuyển khoản:

Công ty TNHH Manabox Việt Nam
Tài khoản: 00659580001
TPBank chi nhánh Phạm Hùng.

Khi chuyển khoản vui lòng ghi rõ: Ten_Dailythuemonketoan

Sau đó gọi vào số hotline: 02432 123 450 hoặc email: pham.thi.thu.huyen@manabox.co.jp để xác nhận giữ chỗ.

💰ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT KHI THAM DỰ KHOÁ HỌC

– Đăng kí 2 người được giảm ngay 5%.

– Miễn phí account học và ôn tập ĐẠI LÝ THUẾ ONLINE trên Gonna Pass – ÔN CHO ĐẾN KHI QUA THÌ THÔI.

– Đối với học viên đã có account premium trên Gonna Pass, giảm ngay 499.000 VND trực tiếp vào học phí 📈

Nếu bạn cần tư vấn thêm về khoá học, nhận chương trình đào tạo chi tiết hoặc chính sách khuyến mãi xin vui lòng liên hệ với

☎️Hotline: 0888 942 040 – 02432 123 450 ( Ms Huyen )
📧 Email: pham.thi.thu.huyen@manabox.co.jp

Tags
Ý kiến bình luận