ôn thi đại lý thuế

Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế
Đáp án tham khảo về Thuế TNCN – Bài tập Đại lý Thuế
Đáp án tham khảo về Thuế GTGT – Bài tập Đại lý Thuế
Đáp án tham khảo về Thuế tài nguyên – Bài tập Đại lý Thuế
[CẬP NHẬP] LỊCH HỌC CHI TIẾT – KHOÁ HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2018 KỲ THI THÁNG 9/2018 TẠI HÀ NỘI
Thông báo chính thức về kết quả kỳ thi và phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm kì I năm 2018
TUYỂN SINH: KHOÁ HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2018 KỲ THI THÁNG 9/2018 TẠI HÀ NỘI
[ Thông báo ] Đính chính đáp áp và nội dung giải đáp môn Pháp luật về Thuế trên Gonna Pass
[ Hồ sơ dự thi Đại lý Thuế ] Cách đăng kí miễn thi môn Kế toán với người trên 5 năm kinh nghiệm
TUYỂN SINH: KHOÁ HỌC ÔN THI ĐẠI LÝ THUẾ 2018 KỲ THI THÁNG 3/2018 tại HÀ NỘI