Đại lý thuế

Thông báo về thời gian thi và danh sách thí sinh dự thi kỳ thi Đại lý thuế đợt I năm 2020
Thông báo về việc cấp CCHN cho các thí sinh đạt kết quả kỳ thi cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế kì II năm 2019
Kết quả kì thi đợt II và phúc khảo kết quả thi Đại lý Thuế 2019
Đáp án tham khảo bài tập thuế TTĐB
Thông báo về thời gian, địa điểm thi và danh sách thí sinh dự thi Đại lý Thuế năm 2019
Đáp án tham khảo về thuế TNDN – Bài tập Đại lý thuế
Ôn thi Đại lý Thuế – Hướng dẫn giải bài tập kê khai Thuế GTGT
Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán
Kế hoạch tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế
Đáp án tham khảo về Thuế TNCN – Bài tập Đại lý Thuế