Đề thi Đại lý Thuế tháng 4 năm 2019 – Phần tự luận đề lẻ

Ngày đăng : 27/05/2020 01:29 PM

Chia sẻ lên :

Tiếp nối phần trắc nghiệm => Đề thi Đại lý Thuế tháng 4 năm 2019 – Phần trắc nghiệm đề lẻ

Mọi người cùng làm phần tự luận của đề lẻ – Kỳ thi Đại lý Thuế tháng 4 năm 2019.

Tham khảo thêm đề thi tháng 10 năm 2019 : Đề thi môn Thuế – Đại Lý Thuế tháng 10 năm 2019 – Đề lẻ

PHẦN II – BÀI TẬP Tự LUẬN

Bài l:,Công ty cổ phần Sao Kim, mã số thuế 0101364xxx, địa chỉ số 80 Phố Ngọc Hồi, Quận Long Biên, Hà Nội; điện thoại: 024.39858xxx, cmail: saokimtm@gmail.com; đăng ký kê khai và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Trong kỳ tính thuế quý 1/2019 có phát sinh các nghiệp vụ kinh doanh sau:

 1. Nhập khẩu hàng hóa để bán trong nước: 150 máy điều hòa nhiệt độ Daikin công suất 18.000 BTU, trị giá tính thuế nhập khẩu 1.050 triệu đồng; 60 chiếc máy ảnh Canon EOS RP, trị giá tính thuế nhập khẩu 900 triệu đồng
 2. Mua 01 xe tải của công ty cổ phần ô tô Bắc Việt, giá mua chưa có thuế GTGT 790 triệu đồng để sử dụng vận chuyển hàng hóa cho công ty
 3. Xuất kho bán cho công ty Việt Thành: 100 máy điều hòa nhiệt độ Daikin, giá bán chưa có thuế GTGT 13,2 triệu đồng/chiếc; 50 máy anh Canon EOS RP, giá bán chưa có thuế GTGT 24,9 triệu đồng/chiếc
 4. Bán 100 máy tách vỏ cà phê tự động cho công ty TNHH thương mại Phú Gia, giá bán chưa có thuế GTGT 11,35 triệu đồng/chiếc.
 5. Bán 100 quạt trần Panasonic cho trường đại học Đại nam, giá bán chưa có thuế GTGT là 1,45 triệu đồng/chiếc
 6. Thanh toán chi phí tiếp khách cho công ty TNHH Phương Nam bằng tiền mặt, đơn giá chưa có thuế GTGT 23 triệu đồng
 7. Xuất bán 40 máy điều hòa nhiệt độ Daikin cho doanh nghiệp trong khu chế xuất giá bán chưa có thuế GTGT 13,5 triệu đồng/chiếc
 8. Nhận làm đại lý bán tủ sấy nông sản theo hình thức đại lý bán đúng giá hường hoa hồng cho công ty Bách Tín Trường Kỳ, Công ty đã bán 100 chiếc tủ sấy cho khách hàng trong nước theo giá bán đúng giá của bên giao đại lý 15,5 triệu đồng/chiếc, hoa hồng đại lý công ty nhận được theo thỏa thuận 10% trên doanh số bán hàng.
 9. Mua hàng hóa, dịch vụ khác ở trong nước sử dụng chung cho hoạt động của công ty trong kỳ tập hợp được 228,5 triệu đồng, số thuế GTGT là 22,85 triệu đồng

 

Yêu cầu:

Căn cứ vào các dữ liệu trên. Anh/chị hãy tính toán chi tiết số thuế GTGT phải nộp hoặc còn được khấu trừ trong kỳ tính thuế Quý 1/2019 của công ty CP Sao Kim theo quy định hiện hành.

Biết rằng:

 • Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang là 2,1 triệu đồng
 • Trừ nghiệp vụ 6, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh còn lại đều có hóa đơn chứng từ đầy đủ và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định
 • Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có đầy đủ hồ sơ, chứng từ và thực hiện đủ nghĩa vụ thuế trong kỳ tính thuế phát sinh hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định. Giá trị hàng hóa nhập khẩu phù hợp với giá tính thuế ở khâu nhập khẩu
 • Thuế suất thuế nhập khẩu của máy điều hòa nhiệt độ và máy ảnh là 25%; thuế suất thuế TTĐB của máy điều hòa nhiệt độ công suất từ 90.000 BTU trở xuống là 10%.

Bài 2.

Ông A, người Việt Nam, đang công tác tại Chi nhánh công ty X của nước Y tại Việt Nam theo hợp đồng lao động dài hạn. Tiền lương: 28 triệu/tháng, tiền ăn trưa: 1,23 triệu/tháng, hỗ trợ tiền xăng xe, đi lại: 1,5 triệu/tháng. Tiền thưởng Tết âm lịch năm 2018: 80 triệu đồng.

Ông A đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định với mức 2,1 triệu đồng/tháng.

Tháng 6/2018: công ty z thanh toán tiền thù lao viết 01 chương trình phần mềm theo hợp đồng đã ký là 80 triệu đồng. Công ty đã khấu trừ 10% thuế TNCN trước khi trả thu nhập Tháng 9/2018, theo sự điều động của công ty X, ông A sang nước Y công tác trong thời gian hai năm. Ông rời Việt Nam ngày 10/09/2018. Chi nhánh tại Việt Nam trả lương đến hết tháng 8/2018 và đã khấu trừ tiền thuế TNCN theo quy định 34,32 triệu đồng

Công ty X bên nước Y trả tiền trợ cấp chuyển công tác: 50 triệu đồng và tiền lương (tính từ tháng 10/2018): 80 triệu đồng/tháng. Ông A đã nộp thuế TNCN với khoản thu nhập phát sinh và đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc tại nước Y, gồm các khoản bảo hiểm 32 triệu đồng (có chứng từ chứng minh theo quy định, các khoản thu nhập và chi phí phát sinh tại nước Y đã được quy đổi ra đồng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật quản lý thuế).

Yêu cầu:

Xác định các khoản thu nhập chịu thuế, các khoản thu nhập không chịu thuế/miễn thuế (nếu có), các khoản giảm trừ và số thuế TNCN ông A phải nộp năm 2018 theo quy định.

Ông A có phải quyết toán thuế TNCN năm 2018 không? Nếu có, tính số thuế TNCN còn phải nộp hoặc được hoàn khi quyết toán thuế TNCN?

Biết rằng:

Ông đã nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cho con trai 5 tuối, Việt Nam và nước Y chưa ký Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

 

Bài 3:

Công ty A là doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào ngành nghề sản xuất sản phẩm phần mềm, kinh doanh dịch vụ phần mềm từ năm 2012. Địa chỉ công ty: số XX, đường Lê Hữu Thọ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Mã số thuế: 01024ÓXXXX.

Năm 2018 có số liệu ghi nhận trên sổ sách kế toán, báo cáo tài chính của công ty như sau:

1, Doanh thu hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm: 20 tỷ đồng

2, Doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm: 15 tỷ đồng

3, Doanh thu chuyển nhượng 1 khu nhà xưởng gắn liền với đất: 12 tỷ đồng

4, Thu nhập từ hoạt động góp vốn với doanh nghiệp trong nước sau khi bên nhận góp vốn đã kê khai nộp thuế TNDN: 1,5 tỷ đồng

5, Thu tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 0,4 tỷ đồng

6, Tổng chi phí thực tế phát sinh: 39,2 tỷ đồng (Giá vốn hàng bán: 16 tỷ, Chi phí bán hàng: 7 tỷ; Chi phí quản lý doanh nghiệp: 4,7 tỷ; Chi phí lãi vay: 1,3 tỷ; Chi phí khác: 10,2 tỷ).

Trong đó hạch toán riêng:

6.1 .Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm: 17 tỷ đồng

6.2 Hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm: 12 tỷ đồng

6.3 Chi phí khác: 10,2 tỷ (giá vốn của đất chuyển quyền: 8 tỷ; giá trị còn lại của nhà xưởng: 1 tỷ; Chi phí khác liên quan đến chuyển nhượng khu nhà xưởng: 1 tỷ; Chi phạt vi phạm hợp đồng kinh tế: 0,2 tỷ)

7. Biết một số thông tin về các hoạt động năm 2018 của công ty:

7. 1 Năm 2018, công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ đảm bảo an ninh cho sản phẩm phần mềm, hệ thống thông tin cho công ty X trong thời hạn 5 năm từ năm 2018 đến hết năm 2022, tiền dịch vụ mỗi năm 1 tỷ đồng. Công ty X đã trả trước tiền dịch vụ 5 năm: 5 tỷ đồng (Công ty A đã lập hóa đơn thu tiền một lần). Ke toán đã hạch toán doanh thu hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm: 1 tỷ đồng, chi phí thực tế phát sinh hạch toán tương ứng 0,7 tỷ đồng. Khi tính và khai quyết toán thuế TNDN năm 2018, công ty xác định doanh thu tính thuế TNDN là 5 tỷ đồng và trích trước chi phí 4 năm bổ sung vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN năm 2018 là 0,7/năm trong 4 năm bằng 2,8 tỷ đồng.

7.2 Chi tiền lương, tiền công phải trả cho người lao động năm 2018: 10,8 tỷ; Đã chi trả trong năm 2018: 9 tỷ, chi trả trong 3 tháng đầu năm 2019: 1 tỷ. số còn lại chưa trả là tiền lương, tiền công của bộ phận sản xuất phần mềm. Công ty không thực hiện trích lập quỹ dự phòng tiền lương để bổ sung vào quỹ tiền lương của năm 2019.

7.3 Chi tài trợ, ủng hộ hoạt động của Hội người cao tuổi của quận nơi doanh nghiệp đóng trụ sở: 0,02 tỷ đồng, đã hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm.

7.4 Năm 2018, công ty A vay công ty Y 10 tỷ đồng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm, lãi suất vay 13%/năm. Chi phí lãi vay 1,3 tỷ đồng đã hạch toán vào chi phí của hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm.Lãi suất cơ bản do NHNN công bố tại thời điểm vay là 8%/năm

7.5 Công ty trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo tỷ lệ tối đa được trích theo quy định

7.6 Công ty đã góp đủ vốn điều lệ; không thuộc trường hợp có giao dịch liên kết; không có số lỗ từ các năm trước chuyển sang. Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm (bao gồm cả giao dịch vay và trả lãi vay nêu tại mục 7.4) đều có hóa đơn, hồ sơ, chứng từ hợp pháp và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.

Số thuế TNDN đã tạm nộp trong năm 2018: 1,1 tỷ đồng (hoạt động sản xuất kinh doanh: 0,74 tỷ, hoạt động chuyển nhượng bất động sản: 0,36 tỷ)

Yêu cầu:

Căn cứ các thông tin nêu trên, anh (chị) hãy:

1/ Xác định số thuế TNDN được hưởng ưu đãi (nếu có), số thuế TNDN phải nộp, còn phải nộp năm 2018 của công ty A. Biết rằng:- Tại thời điểm năm 2012, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN: thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm; miễn thuế 4 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo

Hoạt động kinh doanh dịch vụ phần mềm phát sinh doanh thu và thu nhập chịu thuế từ

năm 2012. Hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm phát sinh doanh thu từ năm 2012, phát sinh thu nhập chịu thuế từ năm 2013

2/ Lập hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN năm 2018 của công ty A theo quy định hiện hành. Hồ sơ kèm theo gồm:

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (mẫu số 03/TNDN)

Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu số 03-1A /TNDN)

Phụ lục thuế TNDN được ưu đãi (mẫu số 03-3A/TNDN)

Phụ lục báo cáo trích lập, điều chuyển và sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ (mẫu số 02/TT12/2016/TTLT-BKHCN-BTC)./.

 

Những lợi ích mà học viên đạt được khi làm đề thi trên website của Gonnapass.

🔰Làm đề thi sẽ giúp học viên làm quen với bài thi, cấu trúc đề thi, áp lực thời gian thi
🔰Thử sức mình để đánh giá khả năng hiện tại
🔰Rà soát một lượt kiến thức trước kì thi

Tham khảo thêm:

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Pháp luật về Thuế

Hướng dẫn tự ôn thi Đại lý Thuế – Môn Kế toán

Hướng dẫn giải bài tập kê khai thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế GTGT

Đáp án tham khảo bài tập thuế TNCN

Đáp án tham khảo tập thuế tài nguyên

Đáp án tham khảo bài tập thuế BVMT

Đây là đáp án tham khảo do Gonnapass sở hữu. Vui lòng không re-up tại bất cứ đâu

Tham gia ngay: Nhóm tự ôn thi Đại lý Thuế để chinh phục Đại lý Thuế ngay hôm nay!

Tham gia group Zalo Tự ôn thi miễn phí do Gonnapass hỗ trợ:

Thuế: https://zalo.me/g/kfcwax982

Kế toán: https://zalo.me/g/luqyip834


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận