chứng chỉ đại lý thuế

Người có chứng chỉ đại lý thuế có được đăng ký hành nghề tại nhiều doanh nghiệp hay không?
Kết quả thi chứng chỉ hành nghề thuế 2018 đợt 2 tháng 9
Thông báo về việc cấp CCHN cho các thí sinh đạt kết quả kỳ thi cấp CCHN dịch vụ làm thủ tục về thuế kì I năm 2018