Thuế suất 0%

Ý nghĩa và Các trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%
[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%?