tỷ giá tính thuế tncn

Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?