tỷ giá tính thuế tncn

[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?