Tài liệu cần chuẩn bị cho thanh tra, kiểm tra thuế

Ngày đăng : 22/04/2019 10:34 AM

Chia sẻ lên :

Thanh-tra-kiem-tra-thue

Kiểm tra, thanh tra thuế luôn là vấn đề được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. Đây là có thể được xem là một loại hình kiểm toán tuân thủ pháp luật thuế do các cơ quan thuế thực hiện. Sau kiểm tra, thanh tra, doanh nghiệp có thể đã tuân thủ tốt pháp luật hoặc nếu không, doanh nghiệp có thể phát sinh tiền phải nộp thêm vào ngân sách (chưa xét đến các vi phạm trốn thuế, phạt hình sự…). Về cơ bản, các khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước bao gồm

  1. Khoản truy thu thuế
  2. Phạt hành chính: 20% số thuế thiếu, phạt do kê khai sai
  3. Phạt chậm nộp:

Ví dụ mẫu quyết định phạt

Một số trường hợp bắt buộc kiểm tra, thanh tra thuế là

  1. Khi giải thể
  2. Khi đề nghị hoàn thuế
  3. Kiểm tra theo kế hoạch, chuyên đề.

Kiểm tra thuế có thể thực hiện tại cơ quan thuế hoặc tại doanh nghiệp. Các bước cơ bản là

 

 

Việc kiểm tra, thanh tra luôn tạo ra tâm lý áp lực không phải chỉ với kế toán mà còn áp lực cả với chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, điều này có thể được khắc phục thông qua việc chuẩn bị các vấn đề liên quan. Bài viết sau đây chia sẻ những tài liệu thông thường được cơ quan thuế yêu cầu cung cấp trước khi kiểm tra.

Ví dụ mẫu:

 

 

1 Cơ quan thuế liên hệ doanh nghiệp yêu cầu cung cấp thông tin trước

2

Cơ quan thuế công bố chính thức quyết định kiểm tra, thanh tra

3

Cơ quan thuế chính thức kiểm tra tại doanh nghiệp và tiếp tục yêu cầu cung cấp thông tin

4

Tiến hành kiểm tra – giải trình

5

Đưa ra biên bản xác nhận số liệu

6

Đưa ra kết luận kiểm tra, quyết định phạt
STT Nội dung Phần hành Tài liệu
1 Thông tin ban đầu của doanh nghiệp

Initial information

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư.

ERC, IRC

Nội quy lao động

Labor regulation

Nội quy công ty

Company regulation

Chứng từ đăng ký thành lập doanh nghiệp ban đầu như đăng ký phương pháp kế toán, phương pháp khấu hao,..

Other initial documents: Register method of accounting, method of FA depreciation

Hồ sơ đăng ký thang bảng lương

Document register payroll scale

2 Dữ liệu kế toán

Data

 

Tổng hợp

General

Bảng cân đối số phát sinh các tài khoản

(Trial Balance)

Bảng kê chứng từ (Song tệ)

(General ledger/Journal entries – Multi-currency)

Tiền và các khoản tiền gửi, đầu tư.

Money and cash equivalents

Sổ chi tiết các tài khoản tiền (song tệ)

(Subsidiary ledger)

Biên bản kiểm kê quỹ

(Cash fund)

Sao kê ngân hàng

(Bank statement)

Hợp đồng tiền gửi và hồ sơ các khoản đầu tư (nếu có)

Documents related to deposits and capital investments

 

Công nợ

Debt

Sổ chi tiết công nợ theo đối tượng (Phải thu – phải trả – Trích trước)

(Detail of receivables and payables)

Bản xác nhận công nợ với các bên hàng năm

Debt confirmation

Tạm ứng

Advances

Sổ chi tiết tạm ứng theo từng đối tượng

Detail of advances

Đề nghị tạm ứng

Request for advances

Quyết toán khoản tạm ứng

Settlement of the advance

Kho

Inventory

 

Định mức sản xuất

(Bill of material)

Bảng tổng hợp nhập xuất tốn

(Input – Output Stock Report)

Bảng tính giá thành sản phẩm

(Costing sheet)

Báo cáo bán hàng có giá bán – giá vốn theo mã hàng)

(Selling report)

Biên bản kiểm kê kho

Stock take record

Biên bản hủy hàng, quà tặng và các hồ sơ liên quan

Record of goods cancellation, gift and related documents

Hồ sơ liên quan đến giao dịch liên kết (nếu có)

Documents related to price transfer.

Công cụ dụng cụ, TSCĐ và các khoản ký quỹ ký cược

Tools, Fixed asset, collateral and deposit

Bảng tính khấu hao tài sản cố định

(Depreciation of fixed asset report)

Bảng phân bổ công cụ dụng cụ

(Allocation of prepaid expenses report)

Hợp đồng, chứng từ liên quan đến khoản đặt cọc, ký quỹ

Contract, documents related collateral and deposit

Lương

Salary

Bảng lương các tháng

(Payroll calculation)

Chứng từ thanh toán tiền lương

Wage payment vouchers

2 Chứng từ liên quan khác

Other documents

Hồ sơ chung đối với các giao dịch mua bán

Other documents

Hợp đồng mua bán, các thỏa thuận khác (nếu có)

Contract

Hóa đơn, chứng từ xuất nhập khẩu

Invoice, Declaration of import and export

Biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản hoàn thành dịch vụ, biên bản lắp đặt máy móc thiết bị, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

Delivery record, service completion record, Setting machine record, goods receipt, goods issue.

Giấy nộp tiền NSNN

Tax payment voucher

Liên quan đến lao động

Documents related labor

Hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng

Labor contract, contract appendix

Quyết định thưởng và các quyết định liên quan khác.

Reward decisions and other related decision

Hồ sơ liên quan đến đăng ký mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc và tài liệu liên quan

Documents related to register tax code, dependent person.

3 Hồ sơ thuế Báo cáo tài chính

Financial statements

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Report business results

Tờ khai quyết toán thuế TNDN

CIT Declaration

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân và bảng tính

(PIT declaration and calculation)

Tờ khai thuế giá trị gia tăng và bảng tính

(VAT declaration and calculation)

Bảng tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

(CIT calculation)

Báo cáo sử dụng hóa đơn

Invoice report

Thông báo phát hành hóa đơn và các báo cáo liên quan đến hóa đơn khác

Notice of invoice issuance and other report

Tham khảo video:

Biên soạn: Lê Thị Minh Ngoan – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận