Thủ tục tra soát tiền thuế nộp sai và Lỗi sai thường gặp trên Giấy nộp tiền thuế

12715

Thủ tục tra soát tiền thuế nộp sai được thực hiện như thế nào theo quy định mới nhất? Phải lưu ý gì khi doanh nghiệp chưa tra soát online được? Trích hướng dẫn của Tổng Cục thuế tại Bộ thủ tục hành chính công khai như sau

Xác định việc nộp sai tiền thuế

Người nộp thuế phát hiện thông tin đã ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế do cơ quan thuế cung cấp định kỳ theo quy định có sai khác với thông tin theo dõi của người nộp thuế hoặc phát hiện thông tin đã khai trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước không chính xác gửi hồ sơ đề nghị tra soát đến cơ quan thuế.

NNT chỉ được đề nghị điều chỉnh các chứng từ nộp ngân sách khi đã đáp ứng các điều kiện sau:

 • > Chứng từ nộp ngân sách của năm trước nhưng đề nghị điều chỉnh vào năm sau chỉ được điều chỉnh trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách.
 • > Không đề nghị điều chỉnh thông tin về tổng số tiền, loại tiền trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước.
 • > Không thuộc trường hợp gửi văn bản đề nghị bù trừ khoản nộp thừa hoặc đề nghị hoàn thuế theo quy định tại Điều 25 và Điều 42 Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Mã tiểu mục nộp thuế và điều chỉnh sai sót

Các bước thực hiện

1. Cách thức thực hiện:

 • > Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;
 • > Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;
 • > Hoặc gửi hồ sơ điện tử đến cơ quan thuế qua giao dịch điện tử (Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN).

2. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ gồm: Thành phần hồ sơ theo Điều 69 và Danh mục mẫu biểu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC gồm:

 • + Theo quy định hiện hành, để điều chỉnh sai sót, NNT cần phải lập Văn bản đề nghị đề nghị tra soát theo mẫu số 01/TS ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính: Mau-thu-tra-soat-Thong-tu-80 01 TS Blank (áp dụng từ ngày 01/01/2022)
 • + Tài liệu chứng minh (nếu có): Bản sao chứng từ nộp ngân sách nhà nước của người nộp thuế hoặc bản sao các quyết định, thông báo, chứng từ có liên quan.
 • Số lượng hồ sơ: Nên chuẩn bị thành 02 (bộ), 1 bộ cơ quan thuế đóng dấu xác nhận trả về cho doanh nghiệp, 1 bộ cơ quan thuế lưu để xử lý
 • Gửi đến cơ quan thuế là cơ quan quản lý thu trên chứng từ có sai sót.

3. Trình tự, thủ tục thực hiện:

a. Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính:

 • Người nộp thuế (NNT) nộp hồ sơ đề nghị tra soát theo quy định tại Thông tư 80/2021/TT-BTC ngày 29/09/2021 của Bộ Tài chính nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Cơ quan thuế
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ.
  • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ bộ phận tiếp nhận đóng dấu tiếp nhận hồ sơ;
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn NNT hoàn thiện.

b. Nộp hồ sơ qua cổng thông tin điện tử:

Bước 1:

 • > NNT đăng nhập tài khoản vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/
 • > Đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng Tài khoản: MST-QL

Bước 2:

 • > Vào chức năng Nộp thuế =>Lập thư tra soát

Bước 3: Điền các thông tin vào thư tra soát

 

 

 • > Điều chỉnh các thông tin đã sai sót có liên quan, hoàn chỉnh thông tin cần điều chỉnh, tra soát Gửi CQT tiếp nhận chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

 • > Người nộp hồ sơ sử dụng chữ ký số để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác thực hồ sơ qua mạng. Kiểm tra lại các thông tin đã điền, cắm chữ ký số và chọn “ Ký và nộp”

 • > Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ, NNT sẽ nhận thông báo gửi qua Cổng thông tin điện tử của Tổng Cục thuế về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị tra soát Mẫu số: 01-1/TB-TĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính; Thông báo chấp nhận/không chấp nhận hồ sơ đề nghị tra soát Mẫu số: 01-2/TB-TĐT Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ Tài chính và Đề nghị NNT điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để nộp lại cho cơ quan thuế thay thế cho hồ sơ đã nộp có sai sót theo hướng dẫn.

Ngoài ra, cần lưu ý

 v

4. Thời hạn giải quyết:

 • > 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị tra soát của người nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế phát hiện thông tin đã ghi nhận trong hệ thống ứng dụng quản lý thuế của ngành thuế do cơ quan thuế cung cấp định kỳ theo quy định có sai khác với thông tin theo dõi của người nộp thuế
 • > 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị tra soát của người nộp thuế đối với trường hợp người nộp thuế phát hiện thông tin đã khai trên chứng từ nộp ngân sách nhà nước không chính xác.

5. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thông báo về việc điều chỉnh/không điều chỉnh thông tin đề nghị tra soát mẫu 01/TB-TS;

6. Lệ phí: Không có

7. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 • + Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;
 • + Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • + Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Mã chương, tiểu mục nộp thuế

Lưu ý với việc điều chỉnh sai sót của các niên độ trước:

Ví dụ Câu hỏi của Bộ Tài chính: Kính gửi Bộ Tài Chính và cơ quan Thuế. Tôi là kế toán tại Công ty có trụ sở chính thuộc CCT Quận Gò Vấp- TP. HCM quản lý, công ty có chi nhánh ở TP. Thuận An, Bình Dương. Từ năm 2018 công ty chúng tôi nộp lệ phí môn bài cho chi nhánh mà không chọn nộp thay, các thông tin mã chương, tiểu mục và TK thu NSNN đều đúng. Khi phát hiện ra sai sót đã là thời điểm 2023. Ban đầu chúng tôi liên hệ cán bộ thuế Quận Gò Vấp để xin điều chỉnh thông tin, cán bộ thuế Quận Gò Vấp nói tiền thuế đó về CCT Thuận An nên phải liên hệ cán bộ thuế Thuận An để xử lý. Phòng hỗ trợ và tuyên truyền CCT Thuận An hướng dẫn làm tra soát trên hệ thống itax theo mẫu 01/TS (TT80/2021/TT-BTC), nếu không làm online được thì làm file giấy để điều chỉnh cho năm 2023 và số tiền chuyển nhầm các năm trước liên hệ cán bộ quản lý thuế chi nhánh để điều chỉnh tiếp. Chúng tôi đã liên lạc và gặp cán bộ quản lý chi nhánh thì cán bộ quản lý chi nhánh báo tiền lệ phí đó không về MST của chi nhánh nên không xử lý được cần làm việc thêm với phòng hỗ trợ và tuyên truyền. Tôi có tìm hiểu thì thấy mẫu 01/DNXLNT (TT80/2021/TT-BTC) có thể điều chỉnh được thông tin người nộp thuế nhưng cán bộ thuế nói mẫu này dùng khi doanh nghiệp giải thể nên không dùng mẫu này được. Chúng tôi đã đi lại và liên lạc cán bộ thuế, phòng hỗ trợ tuyên truyền gần 1 tháng nay chưa có hướng xử lý cụ thể. Kính mong Bộ Tài Chính và cơ quan Thuế xem xét trường hợp này chúng tôi cần xử lý như thế nào để tiền thuế về đúng thông tin chi nhánh và Công ty hay chi nhánh là đơn vị làm đề nghị điều chỉnh và nộp đề nghị cho cơ quan thuế Gò Vấp hay Thuận An. Chúng tôi rất mong nhận được thư trả lời cho vấn đề này. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.!.

Trả lời: …Căn cứ các quy định nêu trên, Cục Thuế tỉnh Bình Dương trả lời nguyên tắc cho Độc giả như sau: Trường hợp Công ty của Độc giả có trụ sở chính do Chi cục Thuế Quận Gò Vấp quản lý, có chi nhánh khác tỉnh do Chi cục Thuế Thành phố Thuận An quản lý và có sử dụng mã số thuế trụ sở chính để kê khai thay, nộp thuế thay cho chi nhánh tại Bình Dương nhưng do sai sót kỹ thuật, không chọn nộp thay cho chi nhánh thì thực hiện xử lý như sau:

+ Trong các năm tính thuế 2018, 2019, 2020, 2021, 2022: Công ty thực hiện xử lý theo quy định tại Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

+ Trong năm tính thuế 2023: Công ty thực hiện nộp mẫu 01/TS – Văn bản đề nghị tra soát.

Tổng hợp lỗi sai sót trên chứng từ nộp thuế

Việc ghi sai và thiếu thông tin trên giấy nộp tiền (mẫu C1-93/NS), việc hạch toán các khoản thu nộp NSNN tại cơ quan Thuế sẽ bị gián đoạn, phát sinh tiền nợ thuế và tiền chậm nộp sai, làm tăng thủ tục và khối lượng công việc khi thực hiện tra soát, điều chỉnh tiền thuế cho cả NNT và các CQ nhà nước: Thuế, Kho bạc, . . .

Sai/thiếu thông tin về người nộp thuế

– Không ghi/ghi thiếu hoặc thừa/sai lệch ký tự của mã số thuế ghi nên mã số thuế không tồn tại trên cơ sở dữ liệu của CQT;

– Nhầm lẫn giữa MST doanh nghiệp và mã số nộp thay; mã số thuế cơ quan chi trả và mã số thuế cá nhân.

Sai/thiếu thông tin về cơ quan thuế

+ NNT được trực tiếp quản lý bởi Văn phòng Cục thuế phải nộp tiền sử dụng đất tại Chi cục Thuế đã bị ghi nhầm tên Cục Thuế vào chỉ tiêu cơ quan quản lý thu thay vì Chi cục thuế;

+ NNT phải nộp thuế tại CQT nhưng ghi nhầm Sở tài chính tại mục Cơ quan quản lý thu;

+ NNT nộp thuế vãng tại cơ quan Thuế khác tỉnh, TP trực thuộc trung ương với trụ sở chính đã bị ghi nhầm cơ quan quản lý trụ sở chính;

+ NNT nộp thuế bị ghi nhầm tên Chi cục Thuế cùng tỉnh/TP trực thuộc trung ương.

Sai/thiếu thông tin về kho bạc

+ NNT chọn nhầm Kho bạc nhà nước hưởng nguồn thu tương ứng với cơ quan Thuế quản lý số thu;

+ NNT chọn nhầm nghĩa vụ phải nộp giữa tài khoản thu hồi hoàn (8993) và tài khoản Thu ngân sách nhà nước (7111).

Sai/thiếu thông tin về loại thuế

+ NNT phải nộp thuế TNDN và thuế GTGT nhà thầu nhưng chỉ ghi nộp thuế nhà thầu mà không tách tiền nộp cho từng loại thuế;

+ NNT có nghĩa vụ phải nộp ở loại thuế A nhưng ghi, chọn nhầm nội dung kinh tế (Tiểu mục) dẫn đến bị hạch toán nhầm vào tiểu mục thuế B;

+ NNT có nghĩa vụ nộp thuế nội địa nhưng ghi nội dung hoặc chọn nhầm nội dung kinh tế của thuế xuất nhập khẩu.

Sai/thiếu thông tin về nơi phát sinh khoản thu

+ Sai sót với khoản thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ nhà đất, … khi NNT không ghi/ghi thiếu thông tin về địa chỉ nhà, lô đất, loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, màu sơn, số khung, số máy của máy bay, tầu thuyền, ô tô, xe máy tại cột nội dung thanh toán.

Hướng dẫn sửa lỗi sai:

– Khi lập giấy nộp tiền, người nộp cần xác định đúng thông tin, đặc biệt với những thông tin sai sót ở trên sao cho ghi, chọn đúng nội dung kinh tế, tham khảo Phụ lục III – Danh mục mã mục, tiểu mục kèm thông tin 321/2016/TT-BTC;

– NNT cần chủ động kiểm tra và đối chiếu thông tin về số tiền đã nộp vào NSNN để xử lý sai sót kịp thời;

– Nếu phát hiện sai sót, NTT lập Thư tra soát theo mẫu C1-11/NS Thông tư số 84/2016/TT-BTC, tiến hành gửi đến Cơ quan thuế để thông tin đúng kịp thời.

– Nếu NNT phát hiện thông tin sai sót về cơ quan quản lý thu, tài khoản thu, loại thuế khi hết niên độ điều chỉnh ngân sách nhà nước (sau ngày 31/01 của năm tiếp theo năm nộp tiền sai thông tin) và không có nghĩa vụ thuế phát sinh để bù trừ tự động thì thực hiện điều chỉnh theo thủ tục hoàn kiêm bù trừ tiền thuế.

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page