Thuế GTGT của hoá đơn quà tặng không được trừ – VAT of gift invoices

25545

Trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, việc biếu tặng cho khách hàng, đối tác, nhân viên trong các dịp lễ tết… là mộ trong những khoản chi chiếm một tỷ lệ không hề nhỏ trong một số doanh nghiệp. Theo quy định hiện tại, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT đầu ra khi tặng quà. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là chi phí thuế GTGT đầu ra của các hóa đơn này doanh nghiệp có được tính vào chi phí được trừ khi tinh thu nhập chịu thuế TNDN hay không?

Ví dụ lập hóa đơn quà tặng

Ví dụ: Xem hướng dẫn tại công văn 4346/CT-TTHT

Hạch toán thuế GTGT của hóa đơn quà tặng

Nếu như trước năm 2015 thì các chi phí này bị khống chế thì từ năm 2015, theo điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, từ ngày 6/8/2015 trở đi, chi phí quà biếu tặng sẽ không bị khống chế mà được trừ toàn bộ vào thu nhập chịu thuế TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ. Về cơ bản, khi doanh nghiệp mua hàng hóa dịch vụ để biếu tặng, công ty phải xuất hóa đơn đầu ra đầy đủ các chỉ tiêu như hóa đơn khi bán hàng và cung cấp dịch vụ nếu công ty không đăng ký với Sở Công thương. (Xem thêm tại https://gonnapass.com/phan-biet-hang-khuyen-mai-va-hang-hoa-cho-bieu-tang-hach-toan-thue-chung-tu/). Tuy nhiên, khoản thuế GTGT đầu ra này công ty không thu lại được tiền từ khách hàng như các trường hợp thu tiền khi bán hàng và phải tính vào chi phí với bút toán có dạng

Nợ TK Chi phí

              Có TK Thuế GTGT đầu ra (TK 3331)

Thuế GTGT của hóa đơn quà tặng không được trừ

Tuy nhiên, theo tinh thần của các hướng dẫn, chi phí thuế GTGT đầu ra của quà tặng thì không được trừ khi xác định thu nhập tính thuế TNDN. Điểm này, thực tiễn áp dụng thì tùy đoàn kiểm tra, biên bản trích dưới đây có loại trừ chi phí này

Căn cứ pháp lý:

Điểm 2.m, Điều 9, Chương II, Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định các khoản chi không được trừ khi xác định thuế thu nhập chịu thuế TNDN bao gồm:

“Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ, thuế GTGT nộp theo phương pháp khấu trừ…”

Các hướng dẫn

Công văn số 1585/TCT-CS năm 2022: Pháp luật về thuế TNDN không có quy định tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền thuế GTGT không thu được tiền trên hóa đơn tài trợ bằng hiện vật

Công văn số 3937/TCT- DNL: Căn cứ quy định trên, nếu công ty nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì khoản thuế GTGT đầu ra phải nộp của hàng hóa cho, biếu, tặng khách hàng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh không được tính vào chi phí hợp lệ để tính thu nhập chịu thuế TNDN.

Theo Website của Bộ Tài chính: https://portal.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/103621

Tham khảo thêm video tại:

English version

In the process of doing business activities, giving gifts to customers, partners, employees during the holidays … is one of the expenses that account for a large proportion in a number of businesses. Under current regulations, businesses must issue an invoice and calculate output VAT when giving gifts. However, the question is whether the output VAT cost of these invoices will be included in deductible expenses when calculating taxable income?

If before 2015, these expenses are restricted, from 2015, according to Article 4 of Circular 96/2015 / TT-BTC, from August 6, 2015 onwards, the cost of gifts will not be controlled. If there are all valid invoices and documents, they can be fully deducted from the income subject to CIT.

Basically, when an enterprise buys goods and services for donation, the company must issue an output invoice with full items such as invoices for selling goods and providing services if the company is not registered with the Department of Industry and Trade. . (See more at https://gonnapass.com/phan-biet-hang-khuyen-mai-va-hang-hoa-cho-bieu-tang-hach-toan-thue-chung-tu/). However, for this output VAT, the company cannot collect money from customers like in the case of collecting money from sales and must be included in expenses with the form of

Dr Expense account

Cr output VAT (Account 3331)

However, according to the spirit of the guidelines, the output VAT cost of the gift is not deductible when determining taxable income.

Legal basis: Point 2.m, Article 9, Chapter II, CIT Law No. 14/2008 / QH12 stipulates non-deductible expenses when determining taxable income tax, including:

“Input VAT deducted, VAT paid by the deduction method …”

Instructions:

o      Official Letter No. 3937 / TCT- DNL

o Instruction according to the website of the Ministry of Finance:    https://portal.mof.gov.vn/hoidapcstc/home/cthoidap/103621

[collapse]

Biên soạn: Phạm Thị Toán –  Tư Vấn Viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page