Thuế TNCN với thưởng cổ phiếu

Ngày đăng : 16/03/2020 10:39 AM

Chia sẻ lên :

Thời điểm phát sinh nghĩa vụ kê khai, tính nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ phiếu thưởng này không phải là thời điểm nhận thưởng cổ phiếu mà là tại thời điểm bán cổ phiếu thưởng, vậy thì cùng tìm hiểu cách tính và kê khai thông qua bảng tóm tắt dưới đây:

Tham khảo công văn số 85048/CT-TTHT ngày 27/12/2018 như sau:

Căn cứ tại:

+ Khoản 11, điều 26 Thông tư 111/2013/TT-BTC
11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu.

Cá nhân khi nhận thưởng bằng cổ phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chưa phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cá nhân chuyển nhượng cổ phiếu thưởng thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền công.”

+ Điểm b1.2 điều 11 Thông tư 111/2013 được sửa đổi bởi điều 16, Thông tư 92/2015/TT-BTC

“Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần.”

English version

The time when the obligation to declare and calculate personal income tax for this bonus share is not the time of receiving the stock bonus but at the time of selling the bonus stock, then let’s learn how to calculate and list. declare via the summary table below:

Based at:

+ Clause 11, Article 26 of Circular 111/2013 / TT-BTC

“11. Declaring taxes from salaries and wages for income from bonuses in stocks.

Individuals who receive bonuses in stocks from employers must not pay taxes on wages or salaries. When individuals transfer bonus stocks, they shall declare tax on incomes from stock transfer and income from salaries or wages. “

+ Point b1.2, Article 11 of Circular 111/2013 is amended by Article 16, Circular 92/2015 / TT-BTC

“Individuals transferring securities pay tax at the rate of 0.1% of the securities transfer price each time.”

 

[collapse]

Biên soạn: Trần Thị Thanh Thảo – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Tầng 6, toà nhà Việt á, số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận