Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2019

Ngày đăng : 06/02/2020 11:18 AM

Chia sẻ lên :

Ngày 21/1/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ra công văn số 1756/CT-TTHT về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019. Về cơ bản, năm 2019 chính sách thuế TNCN không có sự thay đổi nhiều so với năm trước, chỉ có sự thay đổi về việc bỏ cơ chế giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế. Do đó hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 cơ bản được thực hiện tương tự năm 2018. (Xem thêm các Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018)

DOWNLOAD CÔNG VĂN: Công văn 1756/CT-TTHT Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN nam-2019 CỦA CỤC THUẾ TỈNH BÌNH DƯƠNG

Ngày 21/1/2020, Cục thuế tỉnh Bình Dương đã ra công văn số 1756/CT-TTHT về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019 như sau:

Công văn số 1756/CT-TTHT hướng dẫn bổ sung về “Giảm thuế TNCN đối với cá nhân làm việc trong khu kinh tế” như dưới đây:

Xem thêm hướng dẫn và video tại: http://gonnapass.com/khong-con-uu-dai-giam-50-thue-tncn-cho-khu-kinh-te-tu-1072018/

Về hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019, không có sự thay đổi so với năm 2018, dưới đây là bản tóm tắt hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2019:

Xem thêm Các công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2018 tại: http://gonnapass.com/cong-van-huong-dan-quyet-toan-thue-tncn-2018/

 

English version

Recently, official Letter No. 1756/CT-TTHT providing additional guidance on “PIT reduction for individuals working in economic zones was published by Binh Duong Tax Office. In 2019, the PIT policy only changes in “PIT reduction for individuals working in economic zones”, so about PIT finalization in 2019, issuing tax codes for dependents of agencies and units, unions, enterprises, economic organizations and individuals paying incomes, collectively referred to as income-paying organizations and PIT finalization individuals, shall continue to comply with the instructions in previous official Letters for 2018 finalization.

DOWNLOAD OFFICE: 1756_20_Huong dan quyet toan TNCN nam-2019 IN BINH DUONG TAX DEPARTMENT

Regarding the guidance on finalization of PIT 2019, there is no change compared to 2018, below is a summary of the guidance for finalization of PIT 2019:

Refference: Official dispatch guiding the finalization of PIT 2018

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Thảo Linh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Tags
Ý kiến bình luận