pit

Nghĩa vụ thuế TNCN của hợp đồng lao động thời vụ
Một số chính sách thuế với người nước ngoài
Dự thảo tăng mức giảm trừ gia cảnh dự kiến áp dụng từ năm 2020
Công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN 2019
Thuế TNCN: Cách quy đổi lương Net sang Gross
Tra cứu hộ kinh doanh nộp thuế khoán
Chi phí tiền lương Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ
Quỹ phòng chống thiên tai có được trừ khi tính thuế TNCN, TNDN
Lưu ý về thuế khi làm hợp đồng mua dịch vụ của nước ngoài