Các văn bản pháp luật về thuế mới nhất

Ngày đăng : 23/06/2022 01:43 PM

Để độc giả quan tâm có hệ thống văn bản pháp luật đầy đủ và được thường xuyên cập nhật, Gonnapass đã tóm tắt hệ thống văn bản pháp luật thuế có hiệu lực đến ngày 01/01/2022 thành bảng sau:

 

STT Nội dung Loại văn bản Số hiệu Ngày hiệu lực/ hợp nhất Hết hiệu lực
1 Đăng ký thuế Luật 38/2019/QH14 01/07/2020
Nghị định 126/2020/NĐ-CP 05/12/2020
Thông tư 105/2020/TT-BTC 17/01/2021
156/2013/TT-BTC 20/12/2013 31/12/2021
95/2016/TT-BTC 12/08/2016 17/01/2021
2 Kê khai thuế Luật 38/2019/QH14 01/07/2020
Nghị định 126/2020/NĐ-CP 05/12/2020
Thông tư 80/2021/TT-BTC 01/01/2022
156/2013/TT-BTC 20/12/2013 31/12/2021
19/2021/TT-BTC 03/05/2021
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-VPQH 28/04/2016
3 Xử phạt vi phạm hành chính về thuế Nghị định 129/2013/NĐ-CP 15/12/2013
125/2020/NĐ-CP 05/12/2020
Thông tư 80/2021/TT-BTC 01/01/2022
Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC 21/10/2016
4 Thuế giá trị gia tăng Luật 13/2008/QH12 01/01/2009
31/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
106/2016/QH13 01/07/2016
Nghị định 52/2021/NĐ-CP 19/04/2021
126/2020/NĐ-CP 05/12/2020
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
92/2013/NĐ-CP 13/08/2013 15/12/2021
Thông tư 100/2021/TT-BTC 01/01/2022
43/2021/TT-BTC 01/08/2021
82/2018/TT-BTC 15/10/2018
25/2018/TT-BTC 01/05/2018
93/2017/TT-BTC 05/11/2017
219/2013/TT-BTC 1/1/2014
40/2021/TT-BTC 01/08/2021
Văn bản hợp nhất 67/VBHN-BTC 19/12/2019
01/VBHN-BTC 07/05/2018
14/VBHN-BTC 09/05/2018
5 Thuế thu nhập cá nhân Luật 04/2007/QH12 01/01/2009
71/2014/QH13 01/01/2015
26/2012/QH13 01/07/2013
Nghị định 65/2013/NĐ-CP 01/07/2013
Thông tư 100/2021/TT-BTC 01/01/2022
40/2021/TT-BTC 01/08/2021
25/2018/TT-BTC 01/05/2018
92/2015/TT-BTC 30/07/2015
04/VBHN-BTC 05/02/2015
119/2014/TT-BTC

111/2013/TT-BTC

01/09/2014

01/07/2013

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-VPQH 11/12/2014
68/VBHN-BTC 19/12/2019
6 Thuế thu nhập doanh nghiệp Luật 14/2008/QH12 01/01/2009
32/2013/QH13 01/01/2014
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 218/2013/NĐ-CP 15/02/2014
118/2015/NĐ-CP 27/12/2015 01/01/2021
12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
146/2017/NĐ-CP 01/02/2018
91/2014/NĐ-CP 15/11/2014
52/2021/NĐ-CP 19/04/2021
Thông tư 25/2018/TT-BTC 01/05/2018
78/2014/TT-BTC 02/08/2014
119/2014/TT-BTC 01/09/2014
151/2014/TT-BTC 15/11/2014
96/2015/TT-BTC 06/08/2015
141/2013/TT-BTC 30/11/2013
Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH 15/07/2020
66/VBHN-BTC 19/12/2019
09/VBHN-BTC 07/05/2018
7 Thuế tiêu thụ đặc biệt Luật 27/2008/QH12 01/04/2009
106/2016/QH13 01/07/2016
70/2014/QH13 01/01/2016
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 108/2015/NĐ-CP 01/01/2016
14/2019/NĐ-CP 20/03/2019
100/2016/NĐ-CP 01/07/2016
Thông tư 195/2015/TT-BTC 01/01/2016
20/2017/TT-BTC 20/04/2017
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC 23/04/2019
8 Thuế xuất nhập khẩu Luật 107/2016/QH13 01/09/2016
Nghị định 18/2021/NĐ-CP 25/04/2021
134/2016/NĐ-CP 01/09/2016
Thông tư 06/2021/TT-BTC 08/03/2021
38/2015/TT-BTC 01/04/2015
14/2017/TT-BKHCN 01/06/2018
11/2018/TT-BGDĐT 22/05/2018
Văn bản hợp nhất 25/VBHN-BTC 06/09/2018
9 Thuế tài nguyên Luật 45/2009/QH12 01/07/2010
71/2014/QH13 01/01/2015
Nghị định 12/2015/NĐ-CP 01/01/2015
50/2010/NĐ-CP 01/07/2010
Thông tư 44/2017/TT-BTC 01/07/2017
12/2016/TT-BTC 01/07/2016
174/2016/TT-BTC 12/12/2016
152/2015/TT-BTC 20/11/2015
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT 04/05/2021
18/VBHN-VPQH 11/12/2014
10/VBHN-BTC 26/05/2015
10 Thuế bảo vệ môi trường Luật 57/2010/QH12 01/01/2012
Nghị định 69/2012/NĐ-CP 15/11/2012
67/2011/NĐ-CP 01/01/2012
Thông tư 106/2018/TT-BTC 01/01/2019
152/2011/TT-BTC 01/01/2012
159/2012/TT-BTC 15/11/2012
Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC 17/06/2019
29/VBHN-BTC 02/10/2015
01/VBHN-BTC 20/09/2013
11 Thuế sử dụng đất Luật 23-L/CTN 01/01/1994
48/2010/QH12 01/01/2012
Nghị định 52/2021/NĐ-CP 19/04/2021
53/2011/NĐ-CP 01/01/2012
Thông tư 153/2011/TT-BTC 01/01/2012
130/2016/TT-BTC 01/07/2016
45/2011/TT-BTNMT 10/02/2012
Văn bản hợp nhất 35/VBHN-BTC 14/07/2014
10/VBHN-BTC 15/05/2017

Tham khảo thêm bài viết:

Tổng hợp lịch nộp tờ khai, báo cáo Thuế và báo cáo tuân thủ năm 2022

 

Biên soạn:

Phạm Thị Thu Hà  – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

 

[HOT] Thông tin mới nhất về kỳ thi Đại lý thuế 2022

Tags
Ý kiến bình luận