Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Ngày đăng : 14/07/2022 05:08 PM

Bài viết tóm tắt các quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và áp dụng từ 1/7/2022.

1/ Lưu ý Nghị định 123/2020/NĐ-CP – ĐIỀU 31. THỜI ĐIỂM LẬP CHỨNG TỪ

Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.

2/ Thủ tục phát hành và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

(Cập nhật ngày 14/7/2022) – Theo công văn 2455/TCT-DNNCN ngày 12 tháng 7 năm 2022

  • Tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến cơ quan thuế, tổ chức khấu trừ tự xây dụng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định
  • Trong thời gian chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.
  • Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in nhưng với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì được tiếp tục sử dụng

Hiện nay quy trình phát hành và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử chưa rõ ràng và thống nhất giữa các cơ quan thuế. Vì vậy, độc giả tham khảo một số hướng dẫn tại các địa phương dưới đây

  • Quan điểm của Tổng Cục thuế:

Từ ngày 01/07/2022 CQT sẽ không cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy mà các tổ chức chi trả thu nhập phải chuyển sang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử. NNT tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp, đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Đây cũng là đề cập của cục thuế TP Hà Nội: Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định (tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP). Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Mẫu chứng từ khấu trừ thuế 03/TNCN theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, ví dụ: Mau 03TNCN

3/ Hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN bản giấy

Thủ tục hủy chứng từ khấu trừ thuế TNCN

  Trích thông báo Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm

Đối với các tổ chức doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do cơ quan thuế cấp được sử dụng đến hết ngày 30/06/2022 và thực hiện xóa bỏ các số chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân chưa sử dụng trong Bảng kê chứng từ (Mẫu số CTT25/AC) của Quý 2/2022.

Nếu có vướng mắc, đề nghị Quý tổ chức, doanh nghiệp liên hệ với Bộ phận Hóa đơn – Ấn chỉ của Chi cục thuế quận Bắc Từ Liêm theo số điện thoại: 02432.242.082 máy lẻ 125 hoặc 126

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hồ sơ đăng ký sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

Tham khảo mẫu biểu

Hồ sơ tự in chứng từ khấu trừ thuế TNCN

 Tham khảo hướng dẫn của Tổng Cục thuế:

 

Cơ sở pháp lý:

Điều 32. Nội dung chứng từ

1. Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:

a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;

b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;

c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);

d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);

đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;

e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;

g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.

Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.

Điều 33. Định dạng chứng từ điện tử

2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.

3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử”\

Theo điều khoản chuyển tiếp tại thông tư 78/2021/TT-BTC

5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – Zalo/Line/Skype: 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
Tags
Ý kiến bình luận