bạn hỏi gonnapass trả lời

Chi phí vé máy bay, khách sạn do bên Việt Nam trả thay cho chuyên gia nhà thầu nước ngoài
[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?