Chi phí khám sức khỏe cho người lao động

10243

Do không có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư của Bộ Tài Chính, trong thực tế quá trình tính thuế TNCN, một số doanh nghiệp còn băn khoăn rằng khoản về Chi phí khám sức khỏe cho người lao động? Hay tiền khám sức khỏe cho lao động có quy định cụ thể nào không?

Chính sách thuế cho tiền khám sức khoẻ của người lao động

Theo quan điểm của Manabox, phí khám sức khỏe có thể bao gồm một số trường hợp và chính sách thuế áp dụng được tham chiếu bao gồm như sau

No Các trường hợp Có tính thuế? Cơ sở
1

Phí khám sức khỏe hàng năm cho tất cả người lao động

Không Luật An toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13
2

Phí khám sức khỏe cho người nước ngoài phục vụ làm giấy phép lao động

Không Công văn 3545/TCT-TNCN
3

Phí khám sức khỏe, tư vấn y tế… riêng cho cá nhân hoặc nhóm cá nhân

Thông tư 111/2013/TT-BTC

Do không có quy định và hướng dẫn thống nhất từ Bộ Tài Chính, việc xác định tiền khám sức khỏe có tính vào thu nhập chịu thuế hay không, doanh nghiệp có thể gửi công văn đến cơ quan thuế.

Chi phí cho gia đình, thân nhân người lao động

Về thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngoài ra, mở rộng thêm, chi phí khám sức khỏe là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, doanh nghiệp cần quy định cụ thể trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

Chính sách thuế cho tiền mua bảo hiểm sức khỏe công ty mua cho người lao động

Thuế TNCN với phí bảo hiểm trả thay (Mindmap)

  • – Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và không có tính tích lũy về phí bảo hiểm: Không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động
  • – Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và có tính tích lũy về phí bảo hiểm: Tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động
  • – Nếu công ty chi mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình người lao động thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động

Chi phí dịch vụ tư vấn khai thuế TNCN – Taxable Income from PIT Service

Cơ sở pháp lý

Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động 2015 quy định:

– Doanh nghiệp phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất một lần/năm;

– Đối với người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người khuyết tật; lao động chưa thành niên; lao động cao tuổi được khám sức khỏe ít nhất 06 tháng một lần.

Các doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt có thể tổ chức khám sức khỏe cho nhân viên nhiều hơn số lần theo quy định của pháp luật.

Doanh nghiệp không tổ chức khám sức khỏe định kỳ có thể bị phạt theo Nghị định 88/2015/NĐ-CP từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Trích dẫn Thông tư 111/2013/TT-BTC

đ.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ… nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

Tham khảo công văn

Công văn hướng dẫn số 1277/CT-TTHT: Chi phí khám sức khỏe là định kỳ chi cho người lao động là khoản thu nhập không chịu thuế nếu nội dung chi trả ghi tên tổ chức, tập thể người lao động 

Chi phí khám sức khỏe chi cho thân nhân, cá nhân người lao động là khoản thu nhập chịu thuế nếu nội dung chi trả ghi tên trực tiếp cá nhân được hưởng.

Tham khảo công văn 3545/TCT-TNCN ngày 20/09/2018 như sau:

Trường hợp công ty thuê người lao động là người nước ngoài, các khoản chi phí liên quan đến hoạt động xin cấp phép được công ty chi trả là trách nhiệm của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (không phải là lợi ích của người lao động) và được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động. Các khoản chi mà Doanh nghiệp chi trả thay cho cá nhân người lao động thì các khoản chi này tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công và kê khai nộp thuế TNCN theo quy định.

Tham khảo công văn 6524/CTTPHCM-TTHT

Căn cứ quy định trên, trường hợp theo trình bày Công ty có chính sách khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho người lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động theo hình thức người lao động tự thực hiện, ủy quyền cho người lao động thanh toán trước chi phí khám sức khỏe cho cơ sở y tế, hóa đơn được lập theo tên và mã số thuế Công ty, sau đó Công ty hoàn trả lại cho người lao động qua ngân hàng thì khoản chi này được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Trường hợp nội dung chi trả nêu trên ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản chi trả này được tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo quy định tại điểm đ.3.2 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC .

Tham khảo công văn 67151/CT-Htr ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Cục thuế TP Hà Nội

Căn cứ các quy định trên, trường hợp từ ngày 01/01/2015 Công ty ký hợp đng với Công ty Bảo him đ mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động thì:

+ Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và không có tính tích lũy về phí bảo hiểm mà Công ty mua cho người lao động thì khoản chi phí này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

+ Khoản tiền mua bảo hiểm sức khỏe và có tính tích lũy về phí bảo hiểm mà Công ty mua cho người lao động thì khoản chi phí này phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Đối với khoản tiền Công ty mua bảo hiểm sức khỏe cho người lao động là khoản chi có tính chất phúc lợi được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN, nhưng tổng số chi có tính chất phúc lợi nêu trên không quá 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện trong năm tính thuế của doanh nghiệp theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính nêu trên.

Trường hợp Công ty chi mua bảo hiểm sức khỏe cho gia đình người lao động thì không thuộc khoản chi có tính chất phúc lợi chi trực tiếp cho người lao động, không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

English version

Due to there is not a detailed intruction of Cicular of Ministry of Finance in connection with caculation in PIT in reality, some businesses still wonder if the health care expense is a taxable income account or not? Or are there any specific regulations on health check fees for employees?

Periodic health care fees for employees and the content of payment is for the collective, the entire enterprise which is not included in the taxable income when calculating PIT.To determine whether the medical examination fee is included in the taxable income or not, the enterprise can send an official dispatch to the competent authority.

In 2013, The government issued Decree No.65/2013/ND-CP guiding some amended law, adding some supplement in PIT. However, this does assign specific to Health Care fees.

On August 13, 2013, Ministry of Finances issued a circular No 111/2013/TT-BTC. Accordingly, there are more details of Health Care fee under PIT regulations. In fact, if health care fees are periodic and their contents of payment are named by a company, these will be not a taxable income account.

1.Instructions

– Decree No.65/2013/ND-CP

– Cicular No.111/2013/TT-BTC

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Thị Mai – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

 

avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page