Tin tức

Giải đáp của Tổng cục Thuế về các vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020
Giải đáp của Tổng cục Thuế về các vướng mắc khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020
Thuế GTGT vãng lai của công trình xây dựng
Có bắt buộc in chứng từ và sổ kế toán ra giấy?
Chi phí ngân hàng trung gian có được trừ không?
Cá nhân có nhà cho thuê ở nước ngoài có chịu thuế ở Việt Nam không?
Những sửa đổi, bổ sung quan trọng của nghị định 132/2020/NĐ-CP so với nghị định 20/2017/NĐ-CP
Điểm mới về hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020
Lưu ý khi sử dụng ngoại tệ làm đồng tiền hạch toán
Xử lý trùng chứng minh thư, căn cước công dân khi đăng ký mã số thuế cá nhân