Hướng dẫn tự hoàn thuế TNCN và quyết toán – How to finalize PIT?

8812

Hướng dẫn tự hoàn thuế TNCN và quyết toán với cá nhân phải tự quyết toán thuế cuối năm

1. Những ai phải tự quyết toán thuế TNCN?

Những người đáp ứng hết đồng thời các điều kiện dưới đây thì phải tự quyết toán thuế TNCN

 • > Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên
 • > Không đáp ứng điều kiện được ủy quyền quỵết toán thuế TNCN
 • > Có số thuế phải nộp thêm hoặc số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo

Lưu ý, người lao động không có mã số thuế TNCN khi quyết toán thuế TNCN sẽ không được xin hoàn thuế theo khoản 1 điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về hoàn thuế như sau: “1. Việc hoàn thuế TNCN áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.”

Cách xem mình có thuộc trường hợp phải quyết toán không

Bước 1: Rà soát lại thu nhập của bản thân trong năm và yêu cầu kế toán các đơn vị cung cấp thu nhập để thực hiện xác định

Bước 2: Thực hiện kê khai quyết toán thuế để biết mình thuộc diện phải nộp thêm thuế hay không?

Cách 1:

 • – Vào trang:  http://thuedientu.gdt.gov.vn/  à Mục cá nhân à Đăng nhập
 • – Nhập thông tin: 1. Nhập một số thông tin cá nhân bắt buộc; 2. Nhập thông tin tờ khai: Tổng thu nhập chịu thuế (chỉ tiêu 23), Từ thiện nhân đạo nếu có (chỉ tiêu 31), Bảo hiểm bắt buộc (chỉ tiêu 32). Số thuế khấu trừ (chỉ tiêu 37); 3. Nhập thông tin người phụ thuộc nếu có: nhập đầy đủ các thông tin sẽ hiển thị vào chỉ tiêu 30 của tờ khai.
 • Trường hợp có số liệu ở Chỉ tiêu 44 – Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ

Cách 2: Thu nhập chịu thuế – giảm trừ bản thân (132 tr) – giảm trừ người phụ thuộc (4,4 tr/tháng X số tháng, cộng lũy kế nếu có nhiều người phụ thuộc) – Bảo hiểm bắt buộc – Từ thiện nhân đạo = Thu nhập tính thuế

Tính số thuế phải nộp theo biểu lũy tiến từng phần 

Ví dụ 1: Thu nhập chịu thuế 779tr, giảm trừ 161tr, thu nhập tính thuế sẽ là 618tr. Như vậy số thuế phải nộp là ở các bậc từ 1 đến 5 tổng cộng là 115,5tr, Đã nộp trong năm 73 tr, do đó còn phải nộp 42,5tr.

Ví dụ 2: Thu nhập chịu thuế 882tr, giảm trừ 161tr, thu nhập tính thuế sẽ là 721tr. Như vậy số thuế phải nộp là ở các bậc từ 1 đến 6 tổng cộng là 146,1tr, Đã nộp trong năm 88 tr, do đó còn phải nộp 58,1tr.

 

Biểu lũy tiến từng phần

Bước 3: Thực hiện nộp hồ sơ quyết toán thuế và nộp thuế trong vòng 4 tháng kể từ ngày 31/12 năm tài chính

 • – Nhập hồ sơ hoàn chỉnh gởi trên hệ thống
 •  Gởi bản cứng/bản giấy đến cơ quan thuế
 •  Nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước

Thu nhập ở cơ quan chính đã thực hiện khấu trừ thuế, thu nhập ở cơ quan khác thường khấu trừ 10% đối với khoản từ 2tr đồng trở lên, tuy nhiên trong năm nếu bạn nhận thu nhập ở cơ quan khác càng nhiều nên nếu bạn ở bậc thuế suất 10% trở xuống với thu nhập tính thuế đến 120tr thì thường không thuộc diện phải nộp thêm thuế, nhưng nếu có thu nhập tính thuế từ 120tr trở lên từ bậc thuế suất 15% thì bạn thuộc diện phải nộp thêm thuế như ví dụ 1 và ví dụ 2 đã nêu ở trên.

Việc quyết toán thuế TNCN khi phải nộp thêm thuế là trách nhiệm của cá nhân theo tự tính, tự khai tự nộp thuế của người nộp thuế. 

[collapse]

Ngoài ra, trường hợp cá nhân được giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thi cũng phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế. Tham khảo các trường hợp

> KHÔNG phải quyết toán thuế tại: https://gonnapass.com/truong-hop-khong-phai-quyet-toan-thue-tncn/

> Được ủy quyền quyết toán thuế tại:https://gonnapass.com/cac-truong-hop-duoc-uy-quyen-quyet-toan-thue-tncn/

Nếu phải quyết toán nhưng không làm thủ tục này, cá nhân có thể bị phạt rất nhiều tiền

2. Thời hạn nộp hộ sơ khai quyết tọán thuế năm N

> Là ngày làm việc tiếp theo sau ngày 30/04/N+1 hoặc

> Không có thời hạn nếu cá nhân có phát sinh hoàn thuế TNCN

3. Chuẩn bị hồ sơ gì?

Đối với cá nhân khai quyết toán thuế TNCN trực tiếp với cơ quan thuế, hồ sơ quyết toán thuế TNCN bao gồm:

1 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC kèm

Phụ lục bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mẫu số 02-1/BK- QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

2 Tài liệu chứng minh về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nước ngoài trong trường hơp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài (Thư xác nhận thu nhập – Income Confirmation Letter ICL)
3 Bản sao (bản chụp từ bản chính) các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài

+ Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế do đã chấm dứt hoạt động thì cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc phải có chứng từ khấu trừ thuế

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì người nộp thuế sử dụng bản thể hiện của chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử (bản giấy do người nộp thuế tự in, chuyển đổi từ chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử gốc do tổ chức, cá nhân trả thu nhập gửi cho người nộp thuế)

4 Bản sao Giấy chứng nhận khấu trừ thuế (ghi rõ đã nộp thuế theo tờ khai thuế thu nhập nào) do cơ quan trả thu nhập cấp hoặc

Bản sao chứng từ ngân hàng đối với số thuế đã nộp ở nước ngoài có xác nhận của người nộp thuế trong trường hợp theo quy định của luật pháp nước ngoài, cơ quan thuế nước ngoài không cấp giấy xác nhận số thuế đã nộp

5 Bản sao các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có)
6 Hồ sơ đãng ký người phụ thuộc theo quy định nếu tính giảm trừ cho người phụ thuộc tại thời điểm quyết toán thuế đối với người phụ thuộc chưa thực hiện đăng ký người phụ thuộc
7

4. Phương thức nộp hồ sơ như thế nào?

Đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho cá nhân trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế http://thuedientu.gdt.gov.vn và cổng dịch vụ cổng quốc gia (DVCQG) http://dichvucong.gov.vn

Tham khảo: https://gonnapass.com/dang-ky-tai-khoan-thue-dien-tu-ca-nhan/

https://manaboxvietnam.com/cac-buoc-nop-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-qua-mang/

+ Cá nhân đã đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế truy cập vào cng thông tin điện tử https://canhan.gdt.gov.vn để nộp hồ sơ quyết toán thuế trực tuyến và không phải np bản giấy

– Cá nhân chưa đăng ký thành công tài khoản giao dịch thuế điện tử và tổ chức trả thu nhập chưa sử dụng chữ ký số khi thực hiện kê khai tờ khai QTT TNCN sẽ thực hiện nộp quyết toán thuế bằng bản giấy có ký đóng dấu và đồng thời gửi file dữ liệu tại trang web https://canhan.gdt.gov.vn hoặc copy file mềm vào usb khi nộp bản giấy cho CQT.

+ Đăng ký tài khoản giao dịch trên ứng dụng eTax Mobile

+ Đối với trường hợp nộp hồ sơ QTT TNCN bằng bản giấy thì nên sử dụng phương thức nộp hồ sơ qua đường bưu điện để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, tránh tập trung đông người. Khi nộp hồ sơ qua đường bưu điện, NNT thực hiện khai đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ liên lạc, địa chỉ email, số điện thoại

Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN theo các bước cụ thể như sau (Nguồn: Cục thuế tỉnh Đồng Nai)

Lưu ý khi khai nộp hồ sơ:

 • – Phải chọn đúng cơ quan thuế để nộp hồ sơ, nếu sai thì phải làm công văn hủy hồ sơ ban đầu, sau đó nộp lại cho đúng cơ quan thuế.
 • – Phải cập nhập thay đổi thông tin đăng ký thuế từ CMND sang CCCD trước khi khai quyết toán thuế, nếu đơn vị chi trả đã xuất chứng từ khấu trừ theo CCCD.
 • – Phải làm thủ tục hủy mã số thuế thứ hai, nếu có mã số thuế thứ hai theo CCCD do đơn vị chi trả cập nhật bị nhầm.

5. Nộp hồ sơ tại đâu?

Cá nhân có thể nộp hồ sơ quyết toán tại Chi cục thuế quản lý, xem thêm tại

Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN ở đâu? –  Where to submit PIT finalization

6. Nộp tiền như thế nào

Nộp qua eTax

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile

Cá nhân (NNT) đã có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan thuế thực hiện đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile bằng cách nhập “Mã số thuế” và “Mật khẩu”.

Sau khi chọn “Đăng nhập”, màn hình hiển thị giao diện như sau:

Bước 2: Liên kết tài khoản ngân hàng

NNT chọn chức năng “Liên kết tài khoản” mục menu “NỘP THUẾ” trên màn hình chính, như hình sau:

Màn hình hiển thị giao diện chức năng “Liên kết tài khoản ngân hàng”, NNT chọn ngân hàng phù hợp, như hình sau:

Sau khi chọn ngân hàng, màn hình hiển thị thông tin NNT theo dữ liệu từ hệ thống của cơ quan thuế. NNT nhập các thông tin tại ô có gắn dấu (*) gồm Loại giấy tờ, Số điện thoại, Loại liên kết, Số tài khoản hoặc số thẻ.

Lưu ý: Loại giấy tờ và Số giấy tờ của NNT phải trùng khớp thông tin giữa cơ quan thuế và ngân hàng (ví dụ NNT chọn Loại giấy tờ là chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân thì số CMND hoặc số CCCD phải khớp với số CMND/CCCD tại ngân hàng). Loại liên kết có thể chọn qua Số tài khoản hoặc Số thẻ. NNT chọn loại liên kết nào thì nhập số tài khoản/số thẻ phù hợp.

Cụ thể như hình sau:

Sau khi hoàn thành nhập các thông tin trên, NNT chọn “Tiếp tục”, màn hình hiển thị giao diện nhập mã OTP. NNT xem mã OTP được gửi đến tin nhắn số điện thoại NNT đã đăng ký và nhập mã, sau đó chọn “Hoàn thành”, như hình sau:

Sau khi chọn “Hoàn thành”, màn hình hiển thị thông báo “Liên kết tài khoản thành công”.

Bước 3: Nộp thuế điện tử qua ngân hàng thương mại

NNT chọn chức năng “Nộp thuế” mục menu “NỘP THUẾ” trên màn hình chính, như hình sau:

Màn hình hiển thị giao diện chức năng “Nộp thuế”, phần “TRA CỨU THÔNG TIN KHOẢN NỘP”, NNT chọn loại thuế thanh toán phù hợp (ví dụ chọn Thuế của cá nhân), như hình sau:

Chọn “Tra cứu”, màn hình hiển thị các khoản phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN), ví dụ như hình sau:

Nếu NNT đồng ý với các khoản nộp NSNN trên thì tích chọn khoản nộp và chọn “Tiếp tục”. Trường hợp có vướng mắc, NNT liên hệ cơ quan thuế để được hỗ trợ và giải đáp vướng mắc.

Sau khi chọn “Tiếp tục”, màn hình hiển thị “THÔNG TIN KHOẢN NỘP”, “CHI TIẾT KHOẢN NỘP”, “CHỌN NGÂN HÀNG” (là ngân hàng đã thực hiện liên kết ở Bước 2). NNT đồng ý với thông tin và chi tiết khoản nộp, thực hiện chọn ngân hàng đang hiển thị trên giao diện và chọn “Tiếp tục”.

Sau khi chọn “Tiếp tục”, màn hình hiển thị Tên ngân hàng, Chọn loại phương thức, Số tài khoản/Số thẻ (các thông tin này được tự động hiển thị theo thông tin đã liên kết ngân hàng tại Bước 2). NNT thực hiện chọn “Thanh toán”.

Sau khi chọn “Hoàn thành”, màn hình hiển thị thông báo Thanh toán thành công. NNT chọn “Đồng ý”, màn hình quay lại màn hình chính.

Bước 4: Tra cứu chứng từ

NNT muốn tra cứu chứng từ nộp thuế, thực hiện chọn chức năng “Tra cứu chứng từ” mục menu “NỘP THUẾ” trên màn hình chính, như hình sau:

Màn hình hiển thị giao diện chức năng “Tra cứu chứng từ”, NNT nhập thời gian tra cứu phù hợp, sau đó chọn “Tra cứu”.

Sau khi chọn “Tra cứu”, màn hình hiển thị thông tin chứng từ nộp tiền thuế vào NSNN (Mã tham chiếu, Số tiền, Ngày nộp, Trạng thái). NNT có thể chọn In chứng từ nếu thiết bị di động có kết nối với thiết bị in. Kết thúc tra cứu, NNT chọn biểu tượng ngôi nhà trên cùng để quay về màn hình chính.

Nộp qua NHTM hoặc chuyển khoản

Cá nhân nộp tiền trực tiếp tại Quầy giao dịch của Ngân hàng thương mại hoặc chuyển khoản. Hướng dẫn của Cục thuế TP Hà Nội như dưới đây

Lưu ý trường hợp nào thì hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) không được xem xét giải quyết?

Trả lời: Một trong các trường hợp sau:

 • – Còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tính đến ngày gửi hồ sơ hoàn thuế
 • – Số thuế đã được đơn vị chi trả khấu trừ khi chi trả thu nhập lớn hơn số thuế phải nộp nhưng đơn vị chi trả chưa nộp số thuế đã khấu trừ này vào ngân sách nhà nước
 • – Cá nhân đã ủy quyền cho đơn vị chi trả quyết toán thay đối với TNCN
 • – Cá nhân không có thu nhập tại tổ chức chi trả thuộc Cục Thuế tại địa phương đó quản lý.
 • – Số liệu kê khai tổng thu nhập không khớp đúng với số liệu kê khai của đơn vị chi trả thu nhập đã gửi cơ quan thuế.
 • – Số liệu kê khai các khoản giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không khớp đúng với số đã đăng ký với cơ quan thuế
 • – Số liệu kê khai số thuế đã khấu trừ tại tổ chức trả thu nhập không khớp đúng với dữ liệu của cơ quan thuế
 • – Thiếu thông tin mã số thuế của người phụ thuộc trên Mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN, thiếu hồ sơ chứng minh người phục thuộc.
 • – Số liệu kê khai khoản đóng bảo hiểm được trừ trên tài khoản quyết toán thuế TNCN không khớp đúng với số liệu kê khai của đơn vị chi trả thu nhập đã gửi cơ quan thuế.
 • – Số thuế đã nộp trong năm không qua tổ chức trả thu nhập trên tài khoản quyết toán thuế không khớp với số thuế đã nộp tại chứng từ nộp thuế kèm theo hồ sơ hoàn.
 • – Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm không khớp với bản giải trình tờ khai bổ sung.

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass Email Address  

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

Tham khảo dịch vụ tư vấn từng lần – giải quyết các nỗi lo rủi ro thuế

Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapassbeyondyourself/

Group Facebook chia sẻ mẫu biểu: https://www.facebook.com/groups/congvanketoan

Group Zalo chia sẻ miễn phí: https://zalo.me/g/xefwrd200

Website: https://gonnapass.com

Hotline/ Zalo : 0888 942 040

avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page