tính thuế tncn

học phí với con của người lao động
Điều-kiện-chi-phí-đi-du-lịch-được-khấu-trừ-thuế-GTGT-và-tính-vào-chi-phí-được-trừ-khi-tính-thuế-TNDN