Thông báo

Thông báo ra mắt ứng dụng Gonnapass trên IOS
[ Cập nhật ] Nghị định 119/2018/NĐ-CP – Quy định về hoá đơn điện tử
Lịch thi chính thức của Đại lý Thuế tháng 9 năm 2018
[ CPA 2018 ] Hướng dẫn đăng kí nộp hồ sơ trực tuyến chứng chỉ hành nghề kế toán 2018
Thông báo về lịch nhận hồ sơ và lịch thi dự kiến chứng chỉ hành nghề kế toán – kiểm toán 2018
THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG GONNA PASS
THÔNG BÁO BẢO TRÌ TRÊN GONNAPASS
[ Recruitment news ] Chief Accountant in An Duong, Hai Phong
[ Recruitment News ] Kế toán tổng hợp tại Hưng Yên ( Salary 800 ~ 1000$ )
[ Recruitment News ] Accounting and Tax Consultant in Ho Chi Minh