Hướng dẫn điền các chỉ tiêu lập tờ khai thuế của Tổng Cục thuế – Tax Manual

2645

Hướng dẫn lập tờ khai thuế mới nhất theo hướng dẫn của Tổng Cục thuế, bao gồm tờ khai thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN…

Ví dụ về phạt do kê khai sai: Trích biên bản thanh tra thuế

Hướng dẫn lập tờ khai thuế kèm ví dụ minh họa của Gonnapass và Manabox

https://youtube.com/shorts/RwKNZJ1R-zA?feature=share

Bất cập hiện nay là không có tài liệu nào hướng dẫn kê khai thuế của Tổng Cục thuế chính thức. Điều này dẫn tới

> Người học Đại lý thuế không có cơ sở nào để biết nguồn số liệu lập tờ khai trong khi thường yêu cầu của đề thi phải kê khai rất nhiều chỉ tiêu của các loại tờ khai thuế

> Tất cả các doanh nghiệp có cơ sở chắc chắn khi lập tờ khai thuế vì bất kỳ doanh nghiệp nào ở Việt Nam cũng phải kê khai các mẫu biểu này
> Cơ quan thuế có cơ sở để hướng dẫn NNT và làm cơ sở để áp dụng khi thanh tra, kiểm tra…
Loại thuế Tờ khai – Mẫu Link hướng dẫn

Tổng Cục thuế

Link hướng dẫn chi tiết và

ví dụ minh họa

Note
Lệ phí môn bài 01/LPMB Không có https://gonnapass.com/cach-lap-khai-le-phi-mon-bai/ https://manaboxvietnam.com/huong-dan-khai-le-phi-mon-bai-business-license-fee-declaration/
Thuế TNCN Công ty khấu trừ

05/KK-TNCN

05/QTT-TNCN

https://gonnapass.com/huong-dan-khai-thue-tncn-cong-ty-khau-tru-mau-05-kk-tncn/

https://gonnapass.com/huong-dan-dien-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-05-qtt-tncn/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-cong-ty-khai-thue-tncn-to-khai-05-kk-tncn/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-lap-to-khai-quyet-toan-thue-tncn-cong-ty/

Thuế TNCN Cá nhân tự khai

02/KK-TNCN

02/QTT-TNCN

https://gonnapass.com/huong-dan-tu-khai-thue-tncn-mau-02-kk-tncn/

https://gonnapass.com/huong-dan-dien-khai-quyet-toan-thue-tncn-mau-02-qtt-tncn/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-tu-khai-thue-tncn-to-khai-02-kk-tncn/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-hoan-thue-tncn-online/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-tu-quyet-toan-thue-tncn-moi-nhat/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-tu-quyet-toan-thue-tncn-tren-phan-mem/

Thuế GTGT 01/GTGT

02/GTGT

03/GTGT

 

https://gonnapass.com/cach-dien-khai-thue-gtgt-mau-01-gtgt/

https://gonnapass.com/cach-dien-khai-thue-gtgt-du-dau-tu-mau-02-gtgt/

https://gonnapass.com/cach-dien-khai-thue-gtgt-theo-phuong-phap-truc-tiep-03-gtgt/

https://gonnapass.com/cach-dien-khai-thue-gtgt-theo-phuong-phap-truc-tiep-04-gtgt/

https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-gtgt-gia-tri-gia-tang-01-gtgt/

https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-gtgt-gia-tri-gia-tang-02-gtgt/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-to-khai-mau-so-03-gtgt/

https://manaboxvietnam.com/huong-dan-to-khai-mau-so-04-gtgt/

Thuế TNDN 03/TNDN https://gonnapass.com/cach-dien-khai-thue-tndn-03-tndn/ https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-03-tndn/

https://manaboxvietnam.com/nop-to-khai-quyet-toan-thue-tndn-qua-mang/

Thuế nhà thầu 01/NTNN https://manaboxvietnam.com/lap-to-khai-thue-nha-thau-01-ntnn/

Tài liệu hướng dẫn lập chỉ tiêu tờ khai của Tổng Cục thuế

Theo đó, các tài liệu hướng dẫn đã được công bố tại Website của Tổng Cục thuế

https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/hdkt

Để tạo thuận lợi cho việc kê khai, nộp thuế theo quy định, Tổng cục Thuế đã xây dựng 08 clip hướng dẫn, hỗ trợ NNT về khai thuế theo Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Thông tư số 80/2021/TT-BTC, bao gồm:

1. Clip hướng dẫn tổng quan những thay đổi của chính sách thuế trong việc khai thuế: https://www.youtube.com/watch?v=ngYBvYopYBw&t=47s

2. Clip hướng dẫn khai thuế GTGT: https://www.youtube.com/watch?v=pKsF4m3QRCs

3. Clip hướng dẫn khai thuế TNCN: https://www.youtube.com/watch?v=cUxkY5CZqeY

4. Clip hướng dẫn kê khai, nộp thuế đối với hộ, cá nhân nộp thuế theo phương pháp kê khai: https://www.youtube.com/watch?v=NUvV-DYz7RA

5. Clip hướng dẫn khai thuế TNDN: https://www.youtube.com/watch?v=Gz9UgY1HltE

6. Clip hướng dẫn chế độ kế toán đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai: https://www.youtube.com/watch?v=fBBfii_4q7o

7. Clip hướng dẫn đăng ký, kê khai, nộp thuế đối với nhà cung cấp

nước ngoài: https://www.youtube.com/watch?v=Bp0baAd229E

8. Clip hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ, cá nhân

Trước đó, chúng tôi đã gửi câu hỏi tới Văn phòng Chính Phủ như sau

…Nếu như giai đoạn trước, khi thông tư 156/2013/TT-BTC thì có 1 số hướng dẫn riêng để lập tờ khai thì hiện nay, sau khi cập nhật hệ thống thuế theo thông tư 80/2021/TT-BTC, nghị định 126/2020/NĐ-CP thì đối với các mẫu biểu của tờ khai thuế, không có bất kỳ 1 tài liệu chính thống nào của Tổng Cục thuế hướng dẫn các chỉ tiêu của tờ khai bắt buộc điền như thế nào, nguồn số liệu lấy từ đâu?
Điều này có thể dẫn tới bản thân doanh nghiệp cũng không biết điền thế nào là đúng, mà sau khi điền xong cán bộ thuế duyệt tờ khai lại mất công phản hồi không chấp nhận vì lỗi chỉ tiêu này chỉ tiêu kia, tôi thấy làm mất thời gian của cả cán bộ thuế và người nộp thuế.
Vì vậy, tôi kính mong Tổng Cục thuế công khai các tài liệu hướng dẫn điền, kê khai các chỉ tiêu của tờ khai thuế, đặc biệt là đẩy mạnh việc tuyên truyền hướng dẫn qua mạng để nhiều doanh nghiệp, người dân được tiếp cận và tự tìm hiểu, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế cũng như minh bạch trong việc kê khai số liệu…

Tổng Cục thuế và Cục thuế TP Hà Nội đã có công văn trả lời như sau

 

Tài liệu hướng dẫn lập chỉ tiêu tờ khai của Tổng Cục thuế

Theo đó, các tài liệu hướng dẫn đã được công bố tại Website của Tổng Cục thuế

https://www.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/hdkt

 

Hành vi khai sai chỉ tiêu của tờ khai thuế có thể bị phạt cao nhất lên tới 8 triệu đồng

Nghị định 125/2020/NĐ-CP – Điều 5 
a) Trường hợp cùng một thời điểm người nộp thuế khai sai một hoặc nhiều chỉ tiêu trên các hồ sơ thuế của cùng một sắc thuế thì hành vi khai sai thuộc trường hợp xử phạt về thủ tục thuế chỉ bị xử phạt về một hành vi khai sai chỉ tiêu trên hồ sơ thuế có khung phạt tiền cao nhất trong số các hành vi đã thực hiện theo quy định tại Nghị định này và áp dụng tình tiết tăng nặng vi phạm nhiều lần;
Điều 12. Xử phạt hành vi khai sai, khai không đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế không dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc không dẫn đến tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế, trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế trong hồ sơ thuế;
b) Hành vi quy định tại khoản 3 Điều 16; khoản 7 Điều 17 Nghị định này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khai lại và nộp bổ sung các tài liệu trong hồ sơ thuế đối với hành vi quy định tại khoản 1, 2 và điểm a khoản 3 Điều này;
b) Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ chuyển kỳ sau (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.

Mức phạt chậm nộp tờ khai mới nhất – Fine for late Tax declaration

Lãi phạt chậm nộp thuế

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Giám đốc vận hành

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ: Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page